Menu

ALFA plus 8.00.00

Top novinky verzie 8.00.00

>

Prehľad dokladov účtovnej závierky

Ak neviete, ako program vypočítal sumy v jednotlivých riadkoch účtovnej závierky (pôvodne výkaz o príjmoch a výdavkoch/majetku a záväzkoch), pozrite si prehľadné zostavy Doklady príjmov a výdavkov a Doklady majetku a záväzkov.
>

Stavebné práce od 01.01.2017 po novom

Od 01.01.2017 sa musia v kontrolnom výkaze uvádzať aj vystavené faktúry za stavebné práce, pri ktorých sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti. Výberom nového typu dokladu Stavebné práce s prenosom DP – § 69 program automaticky nastaví 0 % sadzbu DPH, riadok DPH O a oddiel kontrolného výkazu A2.
>

Možnosť nastaviť veľkosť písma

Práca s evidenciami bude odteraz pohodlnejšia vďaka možnosti nastaviť väčšie písmo pre zoznamové formuláre dokladov.

Ostatné novinky verzie 8.00.00

 • Od 01.01.2017 sa musia v kontrolnom výkaze uvádzať aj vystavené faktúry za stavebné práce, pri ktorých sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti. Výberom nového typu dokladu Stavebné práce s prenosom DP – § 69 program automaticky nastaví 0 % sadzbu DPH, riadok DPH O a oddiel kontrolného výkazu A2.
 • V programe boli aktualizované nové sadzby stravného platné pre Slovenskú republiku od 01.12.2016.
 • Upravili sme sumu minimálnej mzdy vo výške 435,- Eur platnú pre rok 2017.
 • Ak neviete, ako program vypočítal sumy v jednotlivých riadkoch účtovnej závierky (pôvodne výkaz o príjmoch a výdavkoch/majetku a záväzkoch), pozrite si prehľadné zostavy Doklady príjmov a výdavkov a Doklady majetku a záväzkov.
 • Práca s evidenciami bude odteraz pohodlnejšia vďaka možnosti nastaviť väčšie písmo pre zoznamové formuláre dokladov.
 • Platbu kartou môžete odteraz zaúčtovať rýchlejšie a zároveň legislatívne správne. Po zapnutí voľby Platba kartou program automaticky sumu z interného dokladu zaúčtuje aj do stĺpca Príjem z priebežnej položky. Následne stačí zaúčtovať výdavok z bankového účtu.
 • Vďaka novej funkcii import/export záväzkov uľahčíte prácu svojej účtovníčke. Zaevidované záväzky jednoducho vyexportujete a účtovníčka ich zaúčtuje.
 • Upravili sme filtre pred tlačou pohľadávok a záväzkov, aby ste vedeli skontrolovať úhrady pri uplatňovaní osobitného režimu a vytlačiť knihu pohľadávok a záväzkov s neuhradenými dokladmi z minulých rokov.
 • V novej verzii nájdete funkciu import/export skladových kariet, vďaka ktorej rýchlo a pohodlne prenesiete skladové karty z jednej databázy do druhej.
 • Opravili sme chybu, ktorá vznikala v peňažnom denníku pri použití analytického členenia stĺpca PD.
 • Pri vytváraní dodatočného kontrolného výkazu program nevyhodnotil zmenu IČ DPH pre oddiel B.3.2. Uvedenú chybu sme opravili.
 • Bola opravená chyba v tlačovej zostave knihy jázd, ktorá vznikala pri tlači jázd za konkrétny mesiac alebo pri tlači aktuálneho výberu jázd.
 • Pri pridávaní nového dokladu v cudzej mene kópiou z existujúceho dokladu program nesprávne skopíroval na nový doklad aj vyrovnania. Uvedenú chybu sme opravili.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty