Menu

Aplikovaná umelá inteligencia, časť 3: 6 príkladov využitia umelej inteligencie vo výrobe

Autor článku

Autor článku

Martin Spano je slovenský počítačový vedec, spisovateľ, futurista a popularizátor informatiky, programovania a umelej inteligencie. Prednáša na technologických konferenciách a zapája sa aktívne do verejnej diskusie o umelej inteligencii. V sérii svojich blogových článkov nás uvedie do sveta umelej inteligencie a jej potenciálu vo svete podnikania a účtovníctva.

Umelá inteligencia premení mnohé odvetvia na nepoznanie. Výnimkou nebude ani výroba. Poďme sa pozrieť, aké zmeny nás vďaka umelej inteligencii vo výrobe čakajú.

Bezpečnosť na pracovisku

Umelá inteligencia dokáže na základe počítačového videnia kontrolovať vstup zamestnancov na pracovisko. Dokáže tak zabezpečiť, že sa na ňom nachádzajú len oprávnené osoby. Obzvlášť v súčasnej pandemickej situácii je to veľmi dôležité. Zároveň je v prípade výskytu koronavírusu možné efektívne trasovanie. Takéto trasovanie pomôže predísť ďalšiemu šíreniu vírusu vo firme. Zabráni sa tak riziku prerušenia výroby v podniku, ktoré by nastalo, keby z pracovného prostredia kvôli chorobe alebo karanténe vypadla kritická masa zamestnancov. Bezpečnosť zamestnancov je prioritou každej firmy samozrejme aj mimo súčasnej pandémie. Umelá inteligencia dokáže identifikovať potenciálne rizikové oblasti. Zároveň, keď už k bezpečnostnému incidentu na pracovisku dôjde, dokáže urýchliť analýzu jeho príčiny. Všetky spomínané aplikácie prispievajú k neprerušenému chodu podniku a zdravšiemu, bezpečnejšiemu pracovisku.

Údržba strojov

Umelá inteligencia mení spôsob údržby strojov v podniku. V súčasnosti máme v podnikoch reaktívny systém s pravidelnou údržbou. Znamená to, že stroje podliehajú pravidelnej údržbe a v prípade ich poruchy zareagujeme na vzniknutú situáciu okamžitou opravou. Umelá inteligencia však tento typ údržby premení na prediktívny. Na základe informácii zo senzorov a historických dát bude umelá inteligencia predvídať, kedy dôjde k poruche výrobných zariadení. Dokáže predpovedať opotrebovanie častí zariadení a zabezpečiť tak adekvátnu zásobu náhradných častí, ktoré budú v prípade poruchy alebo údržby použité. Všetky tieto opatrenia prispejú k minimalizácii výpadku výroby.

Kyberbezpečnosť

Podobne ako je tomu aj v ostatných oblastiach, kyberbezpečnosť hrá kľúčovú rolu v udržaní nepretržitého chodu firmy. Výroba firmy totiž nefunguje v izolácii a je preto zraniteľná voči útokom zvonku. Zdroje na kyberbezpečnosť sú ale limitované. Z toho dôvodu je nutné nasadenie umelej inteligencie na najpálčivejšie otázky bezpečnosti. Výrobné prostredia vytvárajú veľké množstvo bezpečnostných záznamov. Umelá inteligencia pomôže zorientovať sa v týchto záznamoch a nájsť povestnú ihlu v kope sena, ktorá znamená narušenie podnikovej bezpečnosti. Včasná identifikácia hrozieb prispeje k ich potlačeniu a zníženiu rizika narušenia chodu výroby.

Zvýšenie produktivity

Umelá inteligencia dokáže urobiť analýzu veľkého množstva dát a nachádzať v týchto dátach tvary. Takáto analýza môže byť veľmi užitočná pre optimalizáciu výroby. Výrobné zariadenia sú už v súčasnosti vybavené senzormi a poskytujú množstvo užitočných dát. Práve analýza týchto dát a zapracovanie zistených poznatkov môže viesť k minimalizácii nákladov na výrobu a maximalizácii zisku.

Vývoj produktov

V minulosti bolo nutné vyvíjať produkt na fyzickej báze. To znamená, že sme museli prototyp fyzicky vyrobiť pred tým, ako sme mohli testovať jeho vlastnosti. V súčasnosti je ale možné vytvoriť dokonalú digitálnu kópiu produktu a vlastnosti produktu testovať práve na nej. Nielenže to dramaticky znižuje náklady na vývoj, tento prístup výrazne urýchľuje vývoj produktu. Pomocou počítačových simulácii je zároveň možné lacným spôsobom skúšať rôzne vetvy vývoja produktu a objaviť tak vlastnosti, ktoré by pri fyzickom výskume zostali pravdepodobne nepovšimnuté.

Robotika

Zvyšovanie produktivity v oblasti výroby má na svedomí hlavne jedna oblasť, a to robotika. Konkrétne nasadenie priemyselných robotov vo výrobe. Roboty totižto nahrádzajú drahú ľudskú prácu. Zároveň sú oproti človeku pri repetitívnych prácach spoľahlivejšie. Dokážu pracovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni. A samozrejme, nepotrebujú dovolenku, iba pravidelné prestávky na údržbu.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty