Menu

CENKROS 4 2016/I

Top novinky verzie 2016/I

>

Jednoduchšie, prehľadnejšie a rýchlejšie ovládanie v novom programe CENKROS 4

Nový program CENKROS 4 má zmodernizovaný dizajn, nové a vylepšené funkcie, jednoduchšie ovládanie a je  plne funkčný na prácu aj v novom operačnom systéme Windows 10.

Všetky funkcie programu spustíte z jedného miesta – z Pásu s nástrojmi, ktorý nájdete v hornej časti okna. Zjednodušila sa tiež práca s pohľadmi – rozpočet upravený podľa vlastných predstáv (poradie a viditeľnosť stĺpcov, zoskupenie, triedenie a filtrovanie) uložíte naraz ako vlastný Užívateľský pohľad. Pre filtrovanie položiek stačí kliknúť na lievik v záhlaví stĺpca a ponúknu sa hodnoty príslušného stĺpca.

>

Zalamované popisy položiek

Popis položiek je v tabuľkách zalomený už do viacerých riadkov, a tak z popisu položiek vyčítate všetky dôležité informácie (napr. rozmerové varianty alebo materiálové vlastnosti, ktoré sú uvádzané na konci popisu položiek). Kompletný popis nájdete nielen v tabuľke rozpočtu, ale aj v cenníkovej databáze od novej cenovej úrovne 2016/I alebo vo výsledkoch vyhľadávania.

>

Jednoduchšie presuny položiek

Položky v rozpočte môžete presúvať jednoduchším spôsobom „Drag and Drop“ – položku uchopíte ľavým tlačidlom myši a presuniete na cieľové miesto. Takýmto spôsobom môžete presunúť aj viacero položiek naraz, stačí ich vopred označiť.

>

Modernejší modul Oferta

Modul Oferta na vyhodnocovanie ponúk a výber zhotoviteľov bol zmodernizovaný a vylepšený o novú funkčnosť. Umožňuje lepšiu kontrolu nad termínmi výberového konania, nové schvaľovacie procesy, výber zhotoviteľa môže prebiehať vo viacerých kolách a i.

>

Legislatíva od 1.1.2016

Na základe novej legislatívy účinnej od 1.1.2016 sme program CENKROS 4 prispôsobili tak, aby ste svoje faktúry, zisťovacie protokoly a krycie listy z čerpania mohli vystaviť s nulovou sadzbou DPH za účelom možnosti preniesť daňovú povinnosť na príjemcu alebo uplatňovať osobitný režim DPH.

Ostatné novinky verzie 2016/I

 • V zákazke môžete využiť nový nástroj na rýchle vyhľadávanie a kontrolovanie položiek. Stlačením klávesovej skratky Ctrl+F sa zobrazí textové políčko, do ktorého vpíšete hľadaný text a v rozpočte sa potom zobrazia len tie položky, ktoré zadaný text obsahujú.
 • Pri kopírovaní množstva alebo výkazov výmer z iných položiek pomocou funkcie Iný výkaz sa v okne Zoznam výkazov výmer zobrazia všetky položky rozpočtu (aj tie, ktorých množstvo nebolo vypočítané výkazom výmer).
 • Pri listovaní medzi položkami (pomocou kolieska na myši) sa už v cenníkovej databáze uchováva pozícia kurzora a zachová tak označenie (kurzor) na vami zvolenej položke aj pri rolovaní myšou.
 • V Zozname zákaziek si jednoduchým spôsobom môžete spraviť prehľad o najdrahších alebo najziskovejších zákazkách. Kliknutím na požadovaný stĺpec sa stavby v Zozname zákaziek zotriedia. (Funguje len na lokálnych inštaláciách, nefunguje pre zákazky na SQL.)
 • Do zápisového okna konštrukcie bola doplnená možnosť zadať koeficient množstva. Pokiaľ je koeficient iný ako 1, automaticky sa zvýrazní červeným písmom.
 • Do kopírovania položiek funkciou Vlož z inej zákazky bola doplnená voľba Kopírovať aj položky vo väzbe. Pri vynulovaní množstva prenášaných položiek pribudla voľba na vymazanie výkazu výmer.
 • Prehľady cien a nákladov za rozpočet alebo položky sme v novom programe zväčšili. Jednoduchšie tak zistíte celkovú cenu rozpočtu, náklady za mzdy alebo materiál na položkách pomocou informačných panelov.
 • Bol prepracovaný panel s cenovými informáciami pod tabuľkou rozpočtu. Súčasťou panela je kompletný prehľad o celkovej cene zákazky s rozpísaním na jednotlivé zložky ceny. Pomocou grafov je možné zistiť podiely cien za typy položiek (HSV, PSV, M alebo PS) alebo rozdelenie ceny na dodávku a montáž.
 • Do okna práce s rozbormi položiek bola doplnená možnosť spočítať si normu položky pomocou kalkulačky.
 • Pre prácu s rozbormi môžete využívať dva nové pohľady, pomocou ktorých je možné podrobnejšie vykalkulovať cenu položky. V Štandardnom pohľade jednoducho určíte množstvo a cenu rozborových položiek. V Rozšírenom pohľade môžete podrobnejšie kalkulovať aj obrátkovosť položiek (napr. pre lešenia, debnenia a i.).
 • Pri výpočte množstva položky si môžete tabuľku výkazu výmer dočasne zväčšiť (v paneli, v okne výkazu výmer aj na oprave položky). Priblíženie sa zachováva len pri zobrazení aktuálneho rozpočtu. Pri otvorení nového rozpočtu sa zväčšenie stratí.
 • Pre podporu optimalizovania práce na širokouhlých monitoroch je možné panel Výkazu výmer umiestniť aj na bočné strany obrazovky – týmto spôsobom je možné zobraziť čo najviac položiek rozpočtu a vidieť súvislosti medzi položkami spolu s informáciou o vypočítanom množstve.
 • V Hromadnej tlači Súpisu výkonov prác pribudla voľba na tlač položiek s nenulovými výkonmi. Pomocou voľby je tak možné vytlačiť kompletný súpis položiek na realizovanie s prehľadom čerpania aj za všetky položky.
 • V novej cenovej úrovni 2016/I sme celkovo pridali 3 500 materiálov, 2 500 položiek prác a 270 položiek prác sme prepracovali.
 • Do kontaktných zatepľovacích systémov sme pridali nový systém PROFI. Aktualizovali sme systémy STOMIX a JUB.  S novou databázou oceníte všetky najznámejšie zatepľovacie systémy, ktoré sú dostupné na slovenskom trhu.
 • Doplnili sme kompletný sortiment najpoužívanejšieho systému debniacich a murovacích tvaroviek PREMAC. V najnovšej databáze nájdete všetky murovacie systémy, ktoré viete použiť pre akúkoľvek stavbu.
 • Drôtokamenné koše sú čoraz obľúbenejšie, preto sme vypracovali položky, ktoré využijete nielen pri výstavbe cestných komunikácií, ale aj  pri stavbe záhradných oplotení.  S týmito položkami bude  rozpočtovanie tzv. gabiónov hračkou.
 • Do novej cenovej úrovne sme doplnili položky, ktorými kompletne oceníte práce pri výstavbe betónových a asfaltových cestných krytov.
 • Zamerali sme sa aj na rekonštrukcie ciest. Ocenenie položiek pre rezanie, brúsenie alebo zalievanie škár v betónových alebo asfaltových povrchoch bude odteraz rýchle a jednoduché.
 • Pre úplné ocenenie cestných krytov sa v databáze nachádzajú aj položky pre kompletné zhotovenie alebo odstránenie vodorovného dopravného značenia.
 • Podobne ako cestné komunikácie, aj železnice prechádzajú rozsiahlou rekonštrukciou. Pokračujeme obnovou cenníka železníc. Pokládku koľajníc odteraz oceníte všetkými spôsobmi, ktoré sa na Slovensku používajú.
 • V novej databáze nájdete položky pre montáž jednoduchých výhybiek pre akýkoľvek tvar koľajníc.
 • Neodmysliteľnou časťou pri výstavbe železníc sú aj nástupištia, ktoré oceníte pomocou najpoužívanejších prefabrikovaných dielcov.
 • Do cenníka kúrenie sme doplnili nové položky expanzných nádob, čerpadiel a čerpadlových skupín, ktoré rozširujú oblasť solárnych systémov.
 • Potrebujete oceniť montáž požiarnych zariadení pri výstavbe bytového domu? V novej cenovej úrovni už nájdete aj položky pre montáž hydrantových systémov spolu s príslušenstvom.
 • Do cenníka tepelné izolácie sme doplnili položky pre ocenenie požiarnych prestupov pre potrubia a káble.
 • V novej databáze nájdete aj položky pre montáž krytiny z plastových šindľov.
 • v spolupráci s Cechom podlahárov sme kompletne aktualizovali a obnovili všetky vlysové, parketové a povlakové podlahy.
 • Plánujete stavať dom z dreva pomocou stĺpikovej konštrukcie a potrebujete k tomu rozpočet? V cenníku drevostavby nájdete aj montáž sadrokartónových konštrukcií RIGIPS a KNAUF bez tepelnej izolácie.
 • V zemných prácach pre elektromontáže sme zapracovali položky pre ručný a strojný výkop rýh ako aj položky pre spätný zásyp.
 • Projektujete alebo oceňujete rodinný dom alebo byt s množstvom elektronických inštalácií?  Rozpočet už vypracujete aj na montáž rozvádzača alebo chráničky akejkoľvek veľkosti a typu.
 • Ak sa zaoberáte aj opravami elektronických zariadení, máme pre Vás nové položky na výmenu a opravu svietidiel, spínačov, vypínačov a zásuviek.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty