Menu

CENKROS 4 2018/I v.2

Top novinky verzie 2018/I v.2

>

Viac informácií v Materiáloch online

  • V Materiáloch online pribudli bližšie informácie o cenníkoch a jednotlivých výrobcoch a predajcoch.
  • K dispozícii sú údaje ako popis a platnosť cenníka, adresa, telefón, e-mail a web stránka príslušného výrobcu/predajcu.

Ostatné novinky verzie 2018/I v.2

  • Opravené zobrazenie hmotnosti sute v paneli Rozpočtové členenie nákladov.
  • Opravené zobrazenie okna tlače pri nastavení DPI väčšom ako 100%.
  • Opravený zápis voľnej ceny cez okno opravy položky.
  • Opravený zápis položky z Materiálov online, ktorý niekedy zmenil poradie položiek v rozpočte.
  • Opravený upgrade starších databáz CENEKON a tiež niektorých vlastných databáz, ktorý v určitých prípadoch končil chybou.
  • V Cenekon 2018 01 a TSP 2018 01 bola zjednotená merná jednotka profesií na normohodiny (Nh).
  • V Cenekon 2018 01 a TSP 2018 01 bolo opravené rozdelenie ceny na nákupnú cenu materiálu a dopravu pre polotovary.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty