Menu

CENKROS 4 2018/I

Top novinky verzie 2018/I

>

Nové zobrazenie cenníkovej databázy

 • Databázové položky sú usporiadané a uložené novým spôsobom.
 • Lepšiu orientáciu umožňuje nový panel Navigácia. Panel zároveň slúži na vyhľadanie položiek v cenníku podľa výrobcov/predajcov, funkčného použitia materiálov, činností vhodných pre elektrikárov/plynárov alebo podľa cenníkov a oborov.
 • V cenníku materiálov vznikla nová navigácia CENEKON, ktorá umožňuje vybrať špecifikáciu k vykonávanej činnosti (napr. murovacie materiály, krytiny, izolácie a i.).
>

Vylepšené vyhľadávanie v databázach

 • Zjednodušili sme spôsob vyhľadávania – výsledky vyhľadávania sa zobrazia priamo v okne cenníkovej databázy.
 • V rámci vyhľadávania sa databáza vyfiltruje a zobrazia sa len tie jej časti, v ktorých sa našla položka s hľadaným výrazom.
 • Aby ste pri vyhľadávaní položiek podľa popisu získali čo najpresnejšie výsledky, môžete zohľadniť už aj ich mernú jednotku.
>

Prepracované Materiály online

 • Materiály online sú zobrazované priamo z internetu. Nie je teda potrebné sťahovať do počítača rozsiahle cenníky výrobcov a predajcov, zdĺhavo ich importovať, prípadne stiahnuté cenníky aktualizovať. Nové riešenie umožňuje stály prístup k aktuálnym cenníkom výrobcov a predajcov na internete.
 • V Materiáloch online bolo vylepšené aj vyhľadávanie. Stačí len zapísať text a spustiť vyhľadávanie –  automaticky sa vyhľadá v popisoch, vo výrobcoch/predajcoch, ale aj v kódoch.
>

Protokol aktualizácie

 • Po aktualizácii cenníkovou databázou sa zobrazí Protokol aktualizácie s nezaktualizovanými položkami.
 • Dozviete sa z neho, koľko položiek sa nezaktualizovalo, o ktoré položky ide a prečo neboli zaktualizované (napr. boli vyradené, nahradené novými položkami alebo sa v cenníkovej databáze nenachádzajú).

Ostatné novinky verzie 2018/I

 • Prinášame zásadnú zmenu v spôsobe licencovania programu. Do programu sa po novom prihlásite len s licenčným číslom, ktoré nahrádza doteraz používaný hardwarový kľúč.
 • Pri zápise položky z cenníkovej databázy alebo materiálov online sa prenáša do zákazky aj údaj Predajca, výrobca a katalógové číslo položky. Ceny týchto položiek môžete potom spresniť u konkrétnych predajcov/výrobcov využitím novej tlačovej zostavy Limitka materiálov – zadanie.
 • S databázou TSP sa pracuje novým spôsobom – pomocou panela Navigácia. V ňom sú k dispozícii sú dve nové navigácie. Navigácia Agregáty slúži na tvorbu zadania pre tender v TSP a nahradila funkčnosť pôvodného panela TSP. Navigácia Položky TSP slúži na tvorbu podrobného rozpočtu pomocou položiek.
 • Pre investorov je pripravená tlačová zostava Požiadavka na upresnenie. Pomocou nej môžete špecifikovať, ku ktorým položkám chcete vyplniť detailnejšie informácie.
 • Pre investorov je pripravená tlačová zostava Požiadavka na upresnenie. Pomocou nej môžete špecifikovať, ku ktorým položkám chcete vyplniť detailnejšie informácie.
 • Funkciu Nastav na položku v cenníku, ktorá nastavuje položku podľa aktuálnej položky v zákazke, sme sprístupnili aj priamo v databáze.
 • Pri zmenách v databáze dochádza aj k zmenám kódov položiek. Pomocou novej funkcie Aktualizácia kódov zabezpečíte, aby sa položkám najvyšších verzií rozpočtov zmenili kódy podľa novej databázy.
 • Zjednodušili sme farebné odlišovanie položiek v cenníkovej databáze. Ceny a popisy položiek, ktoré vyžadujú špecifikáciu, sú odlíšené modrým písmom.
 • Funkcie Prenos položiek do databázy, hromadná zmena Priradenie rozborovImport zo skladu sú dostupné len vo vlastných databázach.
 • Nová cenová úroveň CENEKON 2018/I obsahuje viac ako 1 500 nových a aktualizovaných položiek prác, takmer 2 000 nových a 40 000 aktualizovaných materiálov.
 • Nové všeobecné položky pre potery zo suchých zmesí.
 • Položky prác pre zimnú a letnú údržbu pre MESTÁ a OBCE.
 • Pripravili sme nový, prehľadnejší a jasne popísaný systém tvorby režijných titulov, ktorý nájdete v Pravidlách pre používanie cien v okne cenníka prác. Celý systém je postavený na štatistických údajoch a legislatíve a obsahuje všetky komponenty, ktoré sú potrebné pre správne vytvorenie a vykalkulovanie nepriamych nákladov a zisku.
 • BEŽNÉ STAVEBNÉ PRÁCE – V cenníku došlo ku kompletnej revízii poterov, doplneniu nových všeobecných položiek poterov zo suchých zmesí a aktualizácii najpoužívanejších výrobcov BAUMIT, WEBER-TERANOVA, CEMIX. Spracované sú aj položky pre multifunkčný systém strateného debnenia GUTTADRYTEK, ktorý môže slúžiť aj ako izolácia proti vlhkosti a vytvára priestor pre rozvod inštalácií v podlahe.
 • ZIMNÁ A LETNÁ ÚDRŽBA PRE MESTÁ A OBCE – V  spolupráci s mestami sme spracovali nové položky pre ocenenie prác zimnej a letnej údržby cestných komunikácií a chodníkov, zastávok, rigolov a iných častí mestských komunikácií. Pre komplexné ocenenie rozpočtu sme pre vás dopracovali aj položky úprav a údržby zelene.
 • POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE – Doplnenie položiek vyspravenia trhlín, odrážačov na zvodidlá, plašičov zveri a iných prác pre komplexné ocenenie rozpočtov opráv a údržby cestných komunikácií.
 • Detské ihriská – Doplnené sú aj nové položky pre kompletné ocenenie detských ihrísk, FIT a  STREET WORKOUT strojov.
 • PLOTY – Nové položky pletivových plotov a plotov z betónových dielcov umožnia spolu s položkami murovaných plotov oceniť akýkoľvek typ plotu.
 • SUCHÁ VÝSTAVBA – Na základe dlhoročnej spolupráce so spoločnosťou Rigips boli aktualizované a dopracované položky existujúceho sortimentu a spracované položky pre nové technológie.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty