Menu

CENKROS 4 2019/I

Top novinky verzie 2019/I

>

Export Excel Komplet

 • V novej verzii môžete jednoduchšie a prehľadnejšie exportovať prostredníctvom exportu Excel Komplet.
 • V exporte si sami navolíte ľubovoľnú kombináciu rekapitulácií a nákladov. Výsledný súbor je tak prehľadnejší a obsahuje len to, čo naozaj potrebujete.
 • Naviac prostredníctvom exportu Excel Komplet môžete vyexportovať aj farebné príznaky, poznámku k súboru cien a cenovú sústavu.
>

Porovnanie verzií

 • Pomocou rozšírenia funkcie porovnania cien na porovnanie dvoch verzií rozpočtu môžete rýchlo porovnať ceny aktuálnej verzie rozpočtu s cenami inej verzie, iným rozpočtom alebo verziou kalkulácie.
 • Vo výslednej tabuľke sa Vám zobrazia rozdiely jednotkových cien a celkových cien aj v grafickom rozlíšení a rozdiely dielov a kapitol rozpočtu.
>

Porovnanie zákaziek

 • Pomocou Porovnania zákaziek zistíte rozdiely v dvoch stavbách, objektoch alebo verziách rozpočtu.
 • Výsledný súbor máte rozdelený do 3 častí (v prípade porovnania stavieb do 5-tich) a farebne zvýraznené rozdiely v popisoch, merných jednotkách, množstvách a jednotkových cenách.
 • Pre lepšiu orientáciu sú vypočítané rozdiely v jednotkových a celkových cenách farebne zvýraznené.
>

Kontrola dodatkov

 • Na základe vašich podnetov sme vytvorili funkciu pre porovnanie dodatkov.  Prostredníctvom funkcie si jednoducho skontrolujete, či ceny v dodatku sú rovnaké ako v schválenom rozpočte stavby.
 • Súčasne si pomocou funkcie viete porovnať položky dodatku aj s vybranou cenníkovou databázou.

Ostatné novinky verzie 2019/I

 • Posledné zmeny uskutočnené v materiáloch online si viete jednoducho pozrieť priamo v programe. Jednotlivé zmeny sú zoradené podľa dátumu a rozdelené do jednotlivých sekcií.
 • V Oferte si môžete zobraziť rozdiel medzi cenou od uchádzačov a predpokladanou cenou z Krosu.
 • Pridali sme nové vzorce na výpočet výkazu výmer a zjednodušili prístup k Obľúbeným vzorcom.
 • Opravili sme import excelu z Oferty aj pre položky na úrovni 11 a vyššie.
 • Opravili sme zmenšovanie okna aplikácie v prípade nastavenia DPI vyššieho ako 100%.
 • Pri práci v otvorenom rozpočte a preklikávaní sa medzi položkami a zobrazenými panelmi sme opravili nastavenie sa na položku, ktorú si vybral užívateľ.
 • Pri aktualizácií označených objektov bola opravená chyba, aby sa neaktualizovala celá stavba.
 • Do programu sme vrátili možnosť vyhľadávania podľa časti cenníka – A – montáž, B – demontáž a C – údržba a opravy.
 • V cenníku prác bola pridaná nová navigácia – Hrubá stavba.
 • V cenníku materiálov a v materiáloch online sme pridali Kód od výrobcu, v ktorom sa nachádza kód určený priamo výrobcom materiálu.
 • Rozšírili sme vyhľadávanie v stĺpci kód od výrobcu a výrobca, predajca.
 • Do vlastnej databázy si odteraz môžete naimportovať aj položky s popisom až do 255 znakov.
 • V importe prác do vlastnej databázy si môžete importovať a aktualizovať aj firemnú cenu dodávky a montáže.
 • Pridali sme samostatné položky demontáží.  Demontáže už nebude možné vytvárať cez okno zápisu v cenníku 921.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty