Menu

CENKROS 4 2019/II v.2

Top novinky verzie 2019/II v.2

>

Rozdielový protokol Excel Komplet

  • Pomocou funkcie Rozdielový protokol rýchlo a jednoducho porovnáte rôzne verzie rozpočtu už aj vo formáte Excel Komplet.
  • Program vybrané súbory porovná a vytvorí rozdielový protokol. Porovnať môžete rozpočet pri exporte alebo dva už vyexportované rozpočty rovnakého formátu.
>

Údaje objektu (Import Excel Univerzál)

  • Prostredníctvom Importu Excel Univerzál odteraz môžete importovať údaje objektu (predtým “hlavičkové údaje”) – kód a popis objektu, miesto, JKSO, EČO, objednávateľa, zhotoviteľa, projektanta a spracovateľa.
  • Tieto údaje si viete jednoducho skontrolovať v náhľade a uložiť ich do šablón.
>

Typ hárka (Import Excel Univerzál)

  • Dopracovali sme možnosť importovať rozpočty s rôznymi typmi hárku.
  • Po novom môžete importovať rozpočty so štandardnými popismi, rozloženými popismi – popis sa nachádza na viacerých riadkoch a skladanými popismi – položky majú spoločnú časť popisu.
>

Použiť nastavenie na iné hárky (Import Excel Univerzál)

  • Aby ste jednoducho aplikovali vami uskutočnené zmeny na všetky hárky a nemuseli vytvárať šablóny, použite funkciu Použiť nastavenie na iné hárky.
  • Aplikujete tak všetky zmeny na hárky, ktoré chcete.

Ostatné novinky verzie 2019/II v.2

  • Vylepšili sme prácu s filtrami v náhľade Importu Excel Univerzál, ponuka filtrov zohľadňuje, ktoré objekty sú označené v ľavej časti náhľadu. Už tak nenastane situácia, že kvôli filtru sa nezobrazia žiadne položky.
  • Opravili sme sťahovanie nových šablón v Importe Excel Univerzál, fungujú aj cez proxy.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty