Menu

CENKROS 4 2019/II

Top novinky verzie 2019/II

>

Potiahni a pusť

 • Pomocou funkcie Potiahni a pusť (Drag and drop) rýchlo spustíte import zvolených súborov.
 • Už nemusíte hľadať umiestnenie súborov cez okno importu CENKROS 4, stačí ich iba potiahnuť a pustiť v Zozname zákaziek.
>

Nový pomocník pre import z Excelu a PDF

 • V novej verzii jednoduchšie naimportujete rozpočty a zadania z Excelu alebo PDF.
 • V importe si ľahšie zadefinujete stĺpce, riadky a skontrolujete importované položky v náhľade.
 • Naviac si môžete vytvoriť vlastnú šablónu, ktorú môžete poskytnúť aj spolupracovníkom.
>

Webová platforma KROSbuild

 • Prostredie pre komunikáciu a spoluprácu na projektoch.
 • Cloudové úložisko dát a zdieľanie súborov.
 • Prehliadač BIM modelu.
>

Ocenenie BIM modelu

 • V rozpočte môžete použiť materiály a výmery priamo z BIM modelu.
 • Oceniť dokážete aj nemodelované náklady stavby.
 • Výsledkom je celková cena stavby rozdelená na časti modelu, ktorú si pomocou Prehliadača BIM modelu skontroluje napríklad investor.

Ostatné novinky verzie 2019/II

 • Funkcia Prepíš položku Aktualizácia po položkách už neberie do úvahy, či zdrojová a cieľová položka majú rovnaký typ vety (konštrukcia, materiál). Znamená to, že materiál sa dá prepísať konštrukciou, respektíve naopak.
 • Pri výmene zdrojov v TOV je opravené zobrazovanie výsledkov vyhľadávania položiek v číselníku zdrojov.
 • Protipožiarne systémy: V cenovej úrovni 2019/II sme sa zamerali na položky pre ocenenie rôznych spôsobov ochrany konštrukcií pred ohňom, ktoré sú spracované prierezovo celou databázou. V cenníkoch Bežné stavebné práce sme doplnili a aktualizovali položky protipožiarnych omietok. V cenníku Nátery sme spracovali položky protipožiarnych náterov tesárskych konštrukcií, omietok a betónových povrchov, oceľových konštrukcií, káblových rozvodov. V cenníku Kovové stavebné konštrukcie sme pridali položky protipožiarnych obkladov so sádrovláknitých a vláknocementových dosiek a v cenníku Vnútorný plynovod položky pre protipožiarne armatúry ako sú guľové ventily a prechodky.
 • Bežné stavebné práce: Cenník sme aktualizovali v časti omietkárske práce so zameraním na všeobecné položky pre ušľachtilé a pastovité omietky. Doplnili sme nové položky pre systém strateného debnenia z polystyrénových panelov FORSIMPLEX.
 • Búranie a podchytávanie konštrukcií: Do cenníka uvádzame orientačné spriemerované ceny za uloženie stavebného odpadu vrátane stavebných materiálov obsahujúcich azbest, a to podľa vyhlášky o dopadoch č. 365/2015. Tiež sme pridali položky pre uloženie odpadu podľa kódu 15 Odpadové obaly.
 • Zdravotechnické inštalácie budov a kúrenie: Pokračujeme so zapracovaním podnetov od zákazníkov z prieskumu. Pridali sme položky prác v časti vodovodné armatúry ako sú tlmiče vodného rázu alebo ventilu T-plus. V cenníku Ústredné vykurovanie sme tak isto doplnili položky prác pre armatúry na pripojenie expanzných nádob a pre merania tlaku a teploty.
 • Elektromontáže: Do novej cenovej úrovne sme dopracovali viac než 400 položiek pre chráničky, lišty, podlahové kanály a elektroinštalačné krabice. V časti ukončenie vodičov sme aktualizovali položky pre teplom zmraštiteľné káblové uzávery, spojky, hlavy. Skompletizovali sme položky demontáže káblov.
 • Materiály: Do novej cenovej úrovne 2019/II sme doplnili viac ako 80 000 materiálov od rôznych firiem ako sú SCHRACK, SYSTEMAIR, VELUX, CHEMOS, KNAUF, PROTHERM, FLAMCO, VUKI.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty