Menu

CENKROS 4 2020/II

Top novinky verzie 2020/II

>

Nový pomocník

 • V situácii, keď potrebujete pomoc, je rýchlosť rozhodujúca.
 • Spoľahnite sa na nového Pomocníka. Všetko dôležité, ako aj  kontakty či zaujímavosti zo sveta stavebníctva, budete mať vždy poruke.
>

Databáza Cenekon

 • Ďalších 26 cenníkov doplnených o smerné položky bez komerčných názvov
 • Viac ako 50 000 nových smerných a komerčných položiek prác a materiálov
>

Digitálne stavebníctvo (KROSbuild)

 • Prehľadná správa dokumentov stavby online
 • Zdieľanie dokumentov namiesto posielania
 • Všetko k stavbe dostupné kedykoľvek a kdekoľvek
 • Vizuálne porovnanie BIM modelov stavby
 • Premietnutie zmien v BIM modeli do rozpočtu stavby

Ostatné novinky verzie 2020/II

 • KROSbuild: Nový dizajn – Vďaka novému dizajnu je prostredie KROSbuild intuitívnejšie a jednoduchšie pre použitie. Sprehľadnili sme zdieľanie, informácie o spôsobe zdieľania jednotlivých súborov a adresárov už nemá k dispozícii len vlastník projektu, ale aj ostatní zúčastnení.
 • KROSbuild: Filtrovanie projektov – Pre rýchlu a jednoduchú orientáciu v projektoch sme pridali ich Filtrovanie. Zobraziť si môžete všetky projekty, vlastné alebo tie, ktoré s vami boli zdieľané. Samotné projekty aj dokumenty môžete navyše zotriediť podľa názvu, autora alebo dátumu pridania.
 • KROSbuild: Autor dokumentu – Aby ste vždy vedeli, kto pridal dokument alebo vytvoril priečinok, pridali sme zobrazenie autora. Autor má právo na premenovanie aj výmaz dokumentov, ktoré na platformu nahral.
 • CENKROS 4: Zvýšili sme veľkosť riadkov v exporte Excel Komplet, aby sa správne zobrazoval obsah bunky.
 • CENKROS 4: Optimalizovali sme import veľkých Excelov.
 • CENKROS 4: Poradové číslo pre diel sa zobrazuje aj v náhľade Importu Excel Univerzál.
 • KROSbuild: Pri zápise výkazu výmer z BIM modelu sa do figúry zapíše aj informácia o tom, z akého atribútu IFC sa výmera prevzala.
 • KROSbuild: Do cloudového úložiska môžete nahrávať aj databázy z Cenkros 4 – súbory s príponou .KZ, .KD alebo .KZA.
 • KROSbuild: Štruktúru BIM modelu viete hromadne zbaliť a rozbaliť.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty