Menu

Cloud alebo desktop, aká je budúcnosť ekonomického softvéru?

Po príchode televízie sa predpovedal koniec rádiám, po príchode internetu sa predpovedal koniec televízie a takisto sa očakáva koniec tlačených kníh po príchode tých elektronických. Tak, ako nezaniklo rádio, televízia a tlačené knihy, ani desktopové účtovné systémy nezaniknú kvôli príchodu trendu online softvéru. Príchod novej technológie nemusí znamenať úpadok zabehnutej. Každý boom sa časom vytratí a novinka si nájde svoju ustálenú trhovú pozíciu. Časť trhu sa prikloní k desktopu, časť ku cloudu a časť si vyberie zlatú strednú cestu – kombináciu výhod oboch týchto riešení.

Kde sa dvaja bijú, zákazník vyhráva

Príchod novej technológie je často príležitosťou pre ďalší rozvoj tej osvedčenej, ktorá z nej môže načerpať novú inšpiráciu. Ktovie, kde by o pár rokov bola predajnosť televízorov, ak by ich výrobcovia nereagovali na internetový trend a nezačali vyrábať smart TV. Výsledkom konkurenčného boja je teda ďalší technologický vývoj, z ktorého najviac ťaží zákazník.

Účtovné dáta priamo v mobilnom zariadení

Vyprodukovanou pridanou hodnotou pre zákazníka je prepojenie osvedčeného desktopového riešenia s online aplikáciou. V prostredí tejto aplikácie má používateľ priamo vo svojom notebooku, tablete či mobile k dispozícii kľúčové dáta zo svojho účtovníctva. Tieto informácie aplikácia zobrazuje vo forme prehľadných grafov. Manažér tak získava podklady pre kvalifikovanejšie rozhodnutia bez toho, aby musel zadávať účtovníkovi prácu na príprave ekonomických prehľadov a čakať na ne.

Pre koho je online prepojenie vhodným riešením?

Pre online prepojenie účtovníctva s online aplikáciou by ste sa mali rozhodnúť, ak sa nepovažujete za vyhraneného „extrémistu“, ale patríte skôr medzi umiernených pragmatikov. Ak sa obávate, že by poskytovateľ online služby mohol zneužiť informácie o vašich pohľadávkach, záväzkoch či stave hotovosti v pokladni, zostaňte pri klasike. Ak máte to šťastie, že váš účtovník trpí workoholizmom a obľubuje spracovávanie depéháčky pri večernom sledovaní Búrlivého vína, potom je online účtovný systém vhodným riešením.

Prepojením účtovníctva s online aplikáciou získate riešenie, ktoré spája používateľskú prívetivosť osvedčeného a obľúbeného desktopového účtovníctva s cloudovým prístupom k manažérskym prehľadom, ale aj k tvorbe a prenosu faktúr.

Široká funkcionalita

Možnosti takéhoto riešenia sú prekvapivo široké. Online aplikácia umožňuje tvorbu a prenos odoslaných faktúr a predfaktúr, cenových ponúk, došlých objednávok, dodacích listov a úhrad. Taktiež poskytuje prehľad o stave neuhradených pohľadávok, záväzkov v splatnosti či po splatnosti – v členení podľa neplatičov a veriteľov, stave pokladníc, bankových účtov, DPH, informáciu o hospodárskom výsledku a hodnote zdaňovaných nákladov a výnosov – v členení podľa druhu a najpredávanejšie produkty podľa celkovej tržby a množstva. Okrem toho je možné zobraziť medziročné porovnanie nákladov a výnosov. S jedným účtovným systémom je možné prepojiť neobmedzené množstvo online účtov (firiem). Čerešničkou na torte funkcií je online register všetkých slovenských firiem a živnostníkov. Pri vystavovaní faktúry tak stačí zadať názov alebo IČO a zvyšné údaje sa vyplnia automaticky.

Ako to funguje?

Po vytvorení účtu v online aplikácii nastavíte v účtovnom systéme prepojenie s týmto účtom. Od tohto momentu začne aplikácia načítavať dáta z účtovníctva a zobrazovať ich v online prostredí. Účtovník si jediným klikom v účtovnom systéme naimportuje doklady vytvorené v online aplikácii a môže s nimi ďalej pracovať a zaúčtovať ich.

Po naimportovaní bankových výpisov do účtovníctva a spárovaní úhrad sa v aplikácii zobrazí stav úhrad faktúr a aktualizuje sa zoznam neplatičov. Manažér tak každý deň vidí, ktoré faktúry sú uhradené, alebo čiastočne uhradené.

Po zaúčtovaní dokladov sa v aplikácii zobrazia prehľady o DPH, hospodársky výsledok predchádzajúceho mesiaca resp. celého roka a ďalšie finančné ukazovatele potrebné pre správne riadenie firmy.
V prostredí online aplikácie môže manažér vystavovať faktúry, predfaktúry či cenové ponuky v teréne na akomkoľvek zariadení.

Obrovská úspora času

Okrem manažérov, majiteľov či obchodníkov toto riešenie vítajú aj účtovníci. Oslobodí ich od množstva hodín práce mesačne strávených pri príprave účtovných prehľadov, ručnom nahadzovaní dokladov či neustálom telefonickom a mailovom odpovedaní na otázky. Osobitne praktické je online prepojenie pre účtovné firmy, ktorých oslobodzuje od neustáleho urgovania dodania faktúr od klientov.

 

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty