Menu

Daňová džungľa od januára opäť neprehľadnejšia: Najväčšou ranou pre podnikateľov budú zmeny v odpisoch.

Orientovať sa v daniach bude po januári zase o dosť ťažšie. A nielen v daniach. Poslanci minulý týždeň schválili vyše 150 zmien v novele zákona o dani z príjmov. Tento zákon roka poslúžil vláde najmä na to, aby vytiahla (najmä od podnikateľov a firiem) 265 miliónov eur, ktoré chýbajú v rozpočte. Myslím si, že ide o zlý zákon, ktorým sa zvyšujú dane, zavádzajú sa mnohé nesystémové výnimky a zásadným spôsobom sa zhoršuje podnikateľské prostredie.

Novelizácia novelizácií

Čo je tiež problémom, hoci sa o ňom nehovorí, nepriamo pritom poslanci novelizovali ďalších deväť zákonov, ktorými sa snažili na poslednú chvíľu vyriešiť problémy v iných zákonoch. Zmenili napríklad aj zákon o účtovníctve, o používaní elektronickej registračnej pokladnice, nedávno schválený zákon o miestnych daniach a poplatkoch, rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ale aj s daňami nesúvisiaci zákon o živnostenskom podnikaní, poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve či o hazardných hrách. Je pravdepodobné, že uponáhľané pozmeňováky, ktoré nepripravovali rezorty, ale pretlačili ich poslanci, si v novom roku vyžiadajú ďalšie novelizácie novelizácií.

Drahé autá podnikateľom škrtli

Cieľom novely zákona o dani z príjmov bola podľa ministra financií daňová spravodlivosť. Touto formulkou šéf rezortu odôvodňoval nevyhnutnosť novely. Spravodlivosť? Ako pre koho. V novele napríklad ministerstvo nastavilo limit na odpisovanie osobných automobilov na maximálnu vstupnú cenu 48 000 €. Vyriešiť tým chcelo prax, keď si podnikateľ kúpil drahé auto, a takto sa dostal do straty. Poslanec Beblavý navrhol, aby také isté pravidlá platili aj v štátnej a verejnej správe. Návrh neprešiel – úradníci sa naďalej budú voziť na drahých autách. Podpredseda vlády Ľubomír Vážny, ktorý v parlamente zastupoval ministra Kažimíra, to obhajoval smutno-smiešnym argumentami. Vraj návrh potiera zmysel zákona o verejnom obstarávaní. Takéto veci má podľa neho vyriešiť trh.

Obmedzenie daňových výdavkov

Rezort financií však treba aj pochváliť – počas rokovania vo finančnom výbore akceptoval viaceré návrhy opozície. Jedna z najdôležitejších pripomienok sa týkala stanovenia stropu 80 percent na uplatnenie daňových výdavkov na majetok, ktorý má charakter osobnej potreby. Pôvodne ministerstvo pripravilo osobitnú prílohu s takýmto majetkom. Boli v nej napríklad osobné automobily, spotrebná elektronika, televízory, prístroje pre domácnosť či nábytok. Podnikateľ mal daňovému úradu preukázať, že majetok používa len v podnikaní, ak si do nákladov dal celú jeho hodnotu majetku.

Tento návrh napokon z novely vypadol. Poslanec Martin Chren to však označil len za marketingový nástroj, ktorý mal pomôcť presadiť tento návrh zákona. Vraj ministerstvá bežne používajú taktiku nazvanú hromozvod. Pripravia návrh zákona a dajú doň opatrenie, ktoré vyvolá obrovskú polemiku. Všetci sa na naň sústredia, všetci o ňom diskutujú. Ministerstvo potom v tomto bode ustúpi a ďalšie, oveľa závažnejšie, mu prejdú bez kriku a pripomienok.

Zmeny odpisov aj už odpisovaného majetku

Tou naozaj závažnejšou novinkou, ktorá vytiahne z firiem a podnikateľov na budúci rok 68 miliónov € je zmena v odpisoch. Novela rozšírila počet odpisových skupín zo 4 na 6. Dnešná 3. skupina sa rozdelí na odpisovú skupinu 3 s dobou odpisovania 8 rokov a odpisovú skupinu 4 s dobou odpisovania 12 rokov. Do novej 3. odpisovej skupiny sa preradil majetok technologického charakteru (výrobné technológie, ako motory, transformátory, generátory a elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia, pece, turbíny, chladiace a vetracie zariadenia, stroje pre metalurgiu). Ten sa v súčasnosti odpisuje 12 rokov, novela teda zrýchli dobu jeho daňového odpisovania.

Budovy a stavby pre administratívu, kultúru a verejnú zábavu, bytové budovy a hotely sa presúvajú do odpisovej skupiny 6. To znamená, že sa nebudú odpisovať 20 ale až 40 rokov. Ak firma postaví administratívnu budovu v hodnote 5 miliónov €, pri odpisoch 20 rokov si dnes môže dať ročne do nákladov 250 tisíc €. Štyridsaťročná doba odpisovania však znamená, že namiesto 250 tisíc € si dá do nákladov len 125 tisíc € a o tých druhých 125 tisíc € sa mu zvýši daňový základ. Na dani pri sadzbe dane 22 % zaplatí ročne viac o 27 500 €.

Ďalším problém je to, že zmena odpisovania majetku zaradeného do odpisovej skupiny 1, 4, 5 a 6 sa bude týkať aj už odpisovaného majetku. Podľa opozície ide o retroaktivitu, a preto už pripravujú podanie na Ústavnom súde.

Zrýchlenú metódu odpisovania bude možné aplikovať len pri hmotnom majetku zaradenom v druhej odpisovej skupine a tretej odpisovej skupine.

Na zmeny sa musia pripraviť aj podnikatelia, ktorí využívajú lízing. Mesačné lízingové odpisy sa od januára rušia. Majetok obstaraný lízingom bude možné odpisovať rovnomerne alebo zrýchlene, a to v závislosti od skupiny, do ktorej sa zaradí.

Super odpočet na výskum a vývoj

Podniky si budú môcť od základu dane dodatočne odpočítať 25 % nákladov na výskum a vývoj, 25 % mzdových nákladov vrátane poistného a príspevkov na absolventov škôl v roku, v ktorom boli prijatí do zamestnania a 25 % medziročného nárastu nákladov na výskum a vývoj.

Ak daňovník v danom roku vykázal daňovú stratu, super odpočet bude môcť uplatniť maximálne v štyroch nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, ak v nich vykáže základ dane a ak si v zdaňovacom období neuplatnil úľavu na dani pre prijímateľa stimulov. Finančná správa zverejní na webe firmy, ktoré si uplatnia super odpočet na výskum a vývoj.

Elektronické pokladnice

Pokladnice budú musieť používať od apríla 2015 mnohé iné profesie a podnikatelia. Ide napríklad o opravu a údržbu motorových vozidiel, taxislužbu, hotelové a podobné ubytovanie, reštaurácie a mobilný predaj jedál, právne činnosti, účtovnícke, audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh, daňové poradenstvo, reklamné agentúry, prekladateľské a tlmočnícke činnosti, zubná lekárska prax, činnosť cestovných kancelárií, prevádzka športových zariadení a podobne. Poslanec Martvoň pozmeňovákom doplnil povinnosť mať pokladnice aj pre poisťovne, SBS-ky, služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov, pátracie služby a ostatnú zdravotnú starostlivosť. Novela dáva možnosť používať virtuálnu registračnú pokladnicu, ktorá bude podnikateľom prístupná na webe Finančnej správy vtedy, ak počet vydaných bločkov v mesiaci nie je viac ako tisíc.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty