Menu

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2019

Okrem toho, že je marec známy ako mesiac knihy, v radoch ekonómov a podnikateľov je známy skôr ako mesiac daní. Ani tento rok tomu nebude inak a väčšinu živnostníkov čaká nie veľmi obľúbená daňová povinnosť. Do konca marca musia priznať svoje príjmy za rok 2019 a podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby. Ak medzi nich patríte, pomôžu vám nasledujúce riadky.

Máte povinnosť podať daňové priznanie?

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019 (ďalej len DPFO) ste povinní podať v prípade, ak vaše zdaniteľné príjmy v roku 2019 presiahli hranicu 1968,68 eura. Do zdaniteľných príjmov patrí akýkoľvek príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane z príjmov. Daňové priznanie ste povinní podať aj v prípade, ak ste dosiahli daňovú stratu.

Oslobodený príjem

Príjem z prenájmu nehnuteľností alebo z príležitostných činností je oslobodený od dane do sumy 500 eur ročne. Ak ste mali takýto príjem vyšší ako 500 eur, do daňového priznania uvediete iba príjem nad túto sumu. V takomto prípade musíte pomerne krátiť aj daňové výdavky.

Vyberte si správny typ tlačiva

Pri DPFO rozlišujeme dva typy tlačív:

  1. typ A, ktoré vyplníte, ak ste mali príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania),
  2. typ B, ktoré zvolíte, ak ste mali aj iné zdaniteľné príjmy ako príjmy zo závislej činnosti alebo kombináciu iných príjmov (príjmy z podnikania, z prenájmu, inej zárobkovej činnosti, použitia diela a umeleckého výkonu, kapitálového majetku a ostatné príjmy).

Aká je sadzba dane za rok 2019?

Sadzba dane 19 % sa uplatní v prípade, ak váš základ dane nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane, čiže 36 256,38 eura. Sadba dane vo výške 25 % je z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima.

Termín podania daňového priznania

Daňové priznanie ste už tradične povinní podať do konca marca, t.j. do 31. 3. 2020. V rovnakom termíne ste tiež povinní daň z príjmov uhradiť.

Odklad daňového priznania

Ak potrebujete na podanie daňového priznania viac času, môžete si lehotu na jeho podanie predĺžiť. Odložiť ho môžete o 3 mesiace, teda do 30. 6. 2020, alebo, ak ste mali príjmy zo zahraničia, na 6 mesiacov, teda do 30. 9. 2020. Odklad však musíte elektronicky oznámiť do konca marca na predpísanom tlačive na finančnú správu.

Aktualizácia:

V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou pripravilo ministerstvo financií spolu s finančnou správou nariadenie, na základe ktorého môžu všetci daňovníci podať daňové priznanie a daň zaplatiť bez akéhokoľvek oznámenia až do 30. 6. 2020. Viac sa dočítate v článku Odklad daňového priznania za rok 2019 – aké sú možnosti?

Jednoduché elektronické podanie

Ako živnostníci musíte komunikovať s finančnou správou iba elektronicky. Ak si vytvoríte daňové priznanie v programe ALFA plus alebo TAXA, elektronické podanie bude pre vás malina. Stačí ho exportovať do formátu XML a podať na internetovej stránke finančnej správy.

Nezdaniteľné časti základu dane

Aj za rok 2019 si môžete znížiť daň z príjmov o nezdaniteľné časti základu dane (ďalej NČZD). Nie každý má však na tieto sumy nárok. Rozhoduje druh príjmov a výška vášho základu dane. Základ dane si môžete znížiť len z aktívnych príjmov (teda z príjmov zo zamestnania, živnosti alebo inej samostatne zárobkovej činnosti). O NČZD si naopak nemôžete znížiť pasívne príjmy, ako príjmy z prenájmu, kapitálové príjmy alebo ostatné príležitostné príjmy. Rovnako si pri týchto príjmoch nemôžete uplatniť daňový bonus ani vykázať stratu. Za rok 2019 si môžete uplatniť tieto NČZD:

  • NČZD na daňovníka za rok 2019 je maximálne vo výške 3937,35 eura. Ak máte daňový základ (príjmy mínus výdavky) rovný alebo nižší ako 20 507 eur (100-násobok platného životného minima), môžete ju uplatniť v plnej výške. Ak máte základ dane vyšší, musíte nezdaniteľnú sumu krátiť.
  • NČZD na manžela (manželku), ktorá je za rok 2019 maximálne vo výške 3937,35 eura. Výška sumy závisí od základu dane manžela a od vlastných príjmov manželky. Ak máte základ dane vyšší ako 176,8-násobok platného životného minima, teda vyšší ako 36 256,38 eura, alebo má manželka vlastné príjmy, nezdaniteľnú sumu musíte krátiť.
  • Nezdaniteľnú časť na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), pomocou ktorej si môžete základ dane znížiť najviac o 180 eur.
  • NČZD na úhrady spojené s kúpeľnou starostlivosťou maximálne vo výške 50 eur. Podmienkou sú preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s pobytom v kúpeľoch a s ním spojenými službami. Uplatniť si ju môžete aj na manželku/manžela a vyživované dieťa.

Ako si zjednodušiť podanie daňového priznania?

Vyskúšajte zadarmo softvér TAXA. V TAXE vyplníte aj odošlete daňové priznanie za pár minút aj bez znalosti zákonov. S vyplnením vám pomôže praktický sprievodca a automatické výpočty. Na nesprávne sumy vás upozorní kontrola. Splňte si svoju daňovú povinnosť pohodlne a bez chýb.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty