Menu

Odklad daňového priznania za rok 2019 – aké sú možnosti?

#spolutodame   #skrosomdoma

V rámci mimoriadnej situácie s koronavírusom vláda SR schválila nariadenie o odpustení sankcií za oneskorené podanie daňového priznania k dani z príjmov a za nezaplatenie dane. Čo to pre daňovníkov znamená? Aké sú možností, ak nestíhate podať daňové priznanie v riadnom termíne?

Podať či nepodať Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP?

Zákonná lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov alebo Oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je 31. marec 2020. Táto lehota naďalej platí a je jednou z dvoch možností, ktoré má daňovník k dispozícii.

Tou druhou je možnosť využiť automatické odpustenie sankcie, ak daňové priznanie podáte a daň zaplatíte neskôr, t.j. do 30. júna 2020. Túto voľbu nemusíte daňovému úradu nijako oznamovať. Ide o mimoriadne riešenie v súvislosti so situáciou koronavírusu.

Ako to funguje v praxi?

V prípade odkladu daňového priznania za rok 2019 máte na výber:

  • Ak sa rozhodnete podať Oznámenie o predĺžení lehoty, musíte tak urobiť najneskôr do 31. 3. 2020. Oznámením si môžete lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť najviac o 3 celé kalendárne mesiace alebo o 6 celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou vašich príjmov sú aj zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí.
  • Ak sa rozhodnete nepodať Oznámenie o predĺžení lehoty, môžete daňové priznanie podať a daň zaplatiť najneskôr do 30. 6. 2020 s využitím automatického odpustenia sankcií. To znamená, že aj keď ste nedodržali zákonnú lehotu, či už na podanie DP alebo oznámenia o odklade, Finančná správa neuplatní sankcie za jeho oneskorené podanie a za nezaplatenie dane. Tento stav platí pre právnické osoby, fyzické osoby podnikateľov aj občanov.

Čo je výhodnejšie?

O  výhodách tej ktorej možnosti je predčasne hovoriť. Mimoriadne opatrenia a nariadenia, ktoré vláda SR prináša sú v neustálom vývoji. Preto by si mal každý zvážiť a vybrať tú možnosť, ktorá mu v momentálnej situácii najviac vyhovuje.

Na mnohé z otázok nám ešte dnes nikto nedá odpoveď. Kedy budú vrátené preplatky na dani z príjmov? Ako bude daňovník postupovať pri platení preddavkov na daň? Aký bude mať vplyv odklad DPFO na odvody poistného? Finančná správa spolu s Ministerstvom financií k nim pripravujú potrebné legislatívne úpravy, ktoré sledujeme a informácie vám budeme prinášať formou blogových článkov alebo infospráv priamo v programoch ALFA plus, OMEGA, OLYMP a CENKROS 4.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty