Menu

Databáza CENEKON a súčasný vývoj cien

V posledných týždňoch dostávame otázky, či bude vydaná mimoriadna verzia databázy, ktorá vyšla v minulosti v októbri 2021 a v máji 2022. Podľa uvedených intervalov by sa dalo očakávať, že ďalšia bude vydaná na jeseň 2022. Tieto databázy reagovali hlavne na mimoriadne zmeny cien materiálov. Databázu sme celé desaťročia vydávali dvakrát ročne a tento interval zatiaľ stále platí. Ako je už dané samotným názvom, mimoriadna databáza bola vydávaná len vo výnimočných prípadoch a jej cieľom bolo pomôcť používateľom programu CENKROS 4 preklenúť nepredvídateľné cenové zmeny. S napredujúcou digitalizáciu v stavebníctve sa interval vydávania databáz môže v budúcnosti zmeniť. Pozrime sa ale bližšie, aká je v súčasnosti situácia a ako sa líši od poslednej databázy vydanej 11. 7. 2022.

Materiály

Oproti jeseni 2021 a jari 2022 je situácia stabilnejšia. Určite sa aj dnes nájdu materiály, ktorých cena sa oproti letu výraznejšie zmenila, ale už nejde o celoplošný a zároveň cenovo extrémny jav. Podľa dostupných dát na stránke www.thesteel.com bola napr. cena železa a ocele v septembri zhruba na rovnakej úrovni ako v júni/júli.

Priemerná cena železa a ocele 1/2020 – 9/2022
Zdroj: https://www.thesteel.com/sk/vyvoj-cien

Podobne cena plastov je podľa portálu www.plasticportal.sk v posledných týždňoch stabilná, resp. klesá. V čase vydania blogu boli k dispozícii najnovšie dáta z konca augusta.

Viac ako verejne dostupné indexy sú pre nás podstatné informácie priamo od výrobcov a predajcov, ktorí dodávajú ceny do databázy CENEKON. Na prelome septembra a októbra sme cielene oslovili 130 firiem, ktoré sú zastúpené len v Cenníku materiálov. Zistili sme, že firmy, ktoré aktualizovali cenu do júlovej databázy, neplánujú zmenu skôr ako koncom roka 2022. Dôvodom je čakanie, ako sa vyvinie celková situácia na trhu, napr. vývoj cien energií. Prípadnú zmenu cien kompenzujú zmenou rabatovej politiky, ale cenníkové ceny, ktoré využíva databáza CENEKON, ponechávajú spravidla nezmenené.

Mzdy

Podrobné informácie o mzdách v tomto roku a ich vplyve hlavne na réžiu a zisk sme vám priniesli v predchádzajúcom blogu. Mzdy boli do letnej verzie výnimočne navýšené a vzrástli najviac za posledných jedenásť cenových úrovní. Celkový nárast miezd v databáze za celý kalendárny rok 2022 je na úrovni 11,6 %. Podľa ŠÚ SR sa zvýšila nominálna mesačná mzda v stavebníctve za prvých sedem mesiacov o približne 10,7 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Novšie údaje ešte nie sú k dispozícii. Hlavným podkladom pre vývoj miezd v databáze CENEKON sú práve tieto oficiálne štatistické údaje. Z nich vyplýva, že naša prognóza pre rok 2022 zhruba kopíruje doteraz dostupný vývoj a zatiaľ nie je potrebná mimoriadna korekcia.

Stroje

Hlavným faktorom, ktorý ovplyvňuje výšku sadzieb strojohodín v databáze CENEKON, sú prevádzkové náklady na PHM. V aktuálnej databáze je cena za benzín 1,675 eura a nafty 1,656 eura. Opäť podľa ŠÚ SR sú ceny v 39. týždni (prelom septembra a októbra) nasledovné: benzín 1,639 eura, nafta 1,759 eura. Všetky ceny sú bez DPH. Cena benzínu je o niečo nižšia a nafty naopak vyššia. Rozdiel je vzhľadom na bežné mesačné výkyvy PHM zanedbateľný a tiež nie je dôvodom na mimoriadnu úpravu ceny v databáze.

Čo z toho vyplýva?

Verejne dostupné informácie ani naše interné zistenia nehovoria o mimoriadnej zmene cien vstupov v stavebníctve za ostatné obdobie. Ceny stavebných materiálov sú pomerne stabilné a v niektorých prípadoch vykazujú skôr pokles. Väčšina výrobcov stavebných materiálov plánuje počkať s vydaním nového cenníka na koniec roka. Predikovaná výška miezd a PHM v databáze sa taktiež výraznejšie nelíši od súčasného stavu. Nová databáza je preto plánovaná v štandardnom termíne v januári 2023, čo je za necelé tri mesiace. Práve do tejto databázy premietneme nové cenníky materiálov z konca roka, urobíme korekciu miezd a PHM, čoho výsledkom budú znova aktuálnejšie výsledné ceny.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty