Menu

Fushky: Zamykanie ceny projektu (s príkladom)

V novej verzii Fushiek máme pre vás ďalšiu super funkciu. Zamykanie marže alebo ceny pre zákazníka zabezpečí, že pri zmene položiek plánu alebo výdavkov zostane ručne zadaná hodnota zachovaná.

Pri novom projekte (koncepte) je zámok prednastavený na percentuálnej marži. Po zmene stavu projektu na Rieši sa, sa zámok automaticky presunie k Cene pre zákazníka. Dohodnutá cena sa tak v priebehu realizácie projektu nezmení.

Čo ak chcete zmeniť zamykanie?

Jednoducho ručne nastavte jednu z hodnôt marže alebo ceny pre zákazníka. Zámok sa vždy aktivuje na naposledy ručne zmenenej hodnote.

Túto funkciu si priblížime na konkrétnom príklade. Predstavme si, že sme firma, ktorá robí web stránky na mieru. Prišiel k nám potencionálny zákazník, ktorý chce jednoduchú webstránku na promovanie svojej cukrárskej výroby. Táto stránka potrebuje šablónu a priestor, kde budú uložené dáta. Web cukrárne by mal obsahovať 3 jednoduché podstránky – hlavnú prezentačnú stránku, stránku s kontaktným formulárom a sekciu O nás.

Na rýchlu kalkuláciu ceny práce nám poslúžia skupiny úloh s časovými odhadmi a hodinovým nákladom.

Vieme, že okrem práce sú súčasťou zákazky aj ďalšie výdavky – nákup šablóny a prenájom hostingu (priestoru na uloženie dát webu). Ich predpokladané ceny zaznamenáme v časti Výdavky.

Máme teda vyčíslenú nákladovú časť zákazky. Náš zisk na tomto projekte predstavuje percentuálna marža, s ktorou projekt zákazníkovi predávame.

Zákazník s konečnou cenou súhlasil a podpísal s nami zmluvu o dielo a my sa púšťame do práce.

Zmenou stavu projektu na Rieši sa sa automaticky presunul zámok na cenu pre zákazníka.

Počas realizácie sme však prišli na to, že sme pri kalkulácii pozabudli na nákup domény. Keďže je to zanedbateľná čiastka a so zákazníkom máme dobré vzťahy, nechceme meniť cenu pre zákazníka. Pridaním nového výdavku a jeho plánovanej ceny nám očakávane poklesne zisková marža, keďže cena pre zákazníka je zamknutá.

TIP: Ak potrebujete zmeniť zamykanie, stačí upraviť a uložiť niektorú z ostatných dvoch hodnôt. Po uložení zmeny sa hodnota automaticky uzamkne. Toto môžete využiť napríklad vtedy, ak sa so zákazníkom dohodnete na navýšení ceny o dodatočné náklady a ziskovú maržu k nim. Zamknite percentuálnu maržu na aktuálnej hodnote a doplňte plán o dodatočné náklady. Fushky vám prepočítajú maržu v eurách aj cenu pre zákazníka. Cenu pre zákazníka odporúčame po dokončení zmien v pláne uzamknúť.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty