Menu

HYPO 10.51

Ostatné novinky verzie 10.51

  • Odstránená chyba, ktorá vznikala v rodinných domoch s prístavbou pri výpočte opotrebenia analytickou metódou. Do výpočtu všeobecnej hodnoty bola dotiahnutá nesprávna technická hodnota.
  • Opravené zobrazovanie tabuľky, ktorá zachádzala až za okraj pre pozemky v ZÚO. V prípade zadania viacerých parciel v jednom pozemku a hodnotení podľa starej vyhlášky (poloh. difer. – 605/2008, 492/2004).
  • Opravený text vo formulári kubickej metódy, kde sa písalo o výpočte životnosti lineárnou metódou. Už sa správne vypisuje výpočet životnosti kubickou metódou.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty