Menu

HYPO 10.55

Ostatné novinky verzie 10.55

  • Doplnili sme aktuálnu hodnotu koeficientu cenovej úrovne do databázy podľa ÚSI pre 2Q 2012.
  • Pri zadávaní parciel bola rozšírená možnosť pridávania čísiel spoluvlastníckeho podielu v čitateli aj menovateli na 15 čísel.
  • V prípade nulovej všeobecnej hodnoty pozemkov sa vypíše nulový výsledok v záverečnej rekapitulácii, ak bola táto metóda vybratá ako vhodná metóda výpočtu.
  • Vo výstupe vo výpočte VŠH pozemkov porovnávacou metódou a výnosovou metódou bolo opravené rozpisovanie VŠH po parcelách.
  • V záverečnej rekapitulácii vo Worde sa uvádza v texte nad tabuľkou pri pozemkoch všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu pre všetky typy pozemkov aj vyhlášky.
  • Vo výstupe nebytových priestorov bol opravený text z počet izieb na počet miestností. 
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty