Menu

HYPO 11.51

Ostatné novinky verzie 11.51

  • Správne informatívne zobrazenie zastavanej plochy prístavby v tabuľke podlaží pre rodinné domy, chaty, garáže a drobné stavby.
  • HYPOCAD – Opravená chyba, ktorá sa zobrazovala pri kreslení okien a stavebných otvorov v prípade vypnutého automatického kótovania otvorov.
  • HYPOCAD – Opravené kreslenie priečky a obvodového muriva čiarkovanou čiarou po vložení textu.
  • HYPOCAD – Opravená chyba, ktorá sa vyskytovala pri otváraní výkresu ak nebola zadaná veľkosť písma.
  • HYPOCAD – Automatické ukladanie výkresu v časovom intervale 2 minúty na voľbu v Nastaveniach.
  • HYPOCAD – Otváranie výkresov, v ktorých sa vyskytla chyba bez chybných prvkov.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty