Menu

HYPO 11.61

Ostatné novinky verzie 11.61

  • Opravená výpočtová chyba, ktorá sa vyskytovala vo výpočte všeobecnej hodnoty kombinovanou metódou, ak boli zadané náklady percentom z východiskovej hodnoty zvýšené o DPH.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty