Menu

HYPO 12.01

Top novinky verzie 12.00

>

Oddelenie výpočtu VŠH porovnávacou metódou pre stavby a pozemky (od verzie 12.00)

Vedie aj k zjednodušeniu zadávania. Pri porovnateľných objektoch v stavbách máte možnosť zadať odhadovaný podiel pozemku na celkovej cene. Nové zadávanie faktorov porovnávania vám umožní priamo do tabuľky napísať zdôvodnenie použitej výšky koeficientov alebo zrážky/prirážky.
>

Automatická tvorba popisu pre rodinné domy z bodov rozpočtového ukazovateľa (od verzie 12.00)

Automatická tvorba popisu pre rodinné domy z tvorby rozpočtového ukazovateľa vám rýchlo vytvorí technický popis zo zadaných bodov rozpočtového ukazovateľa pre všetky zadané podlažia.
>

Kalendár dôležitých termínov (od verzie 12.00)

S novou funkciou pripomienky si môžete vytvoriť kalendár udalostí, na ktoré vás bude program upozorňovať vždy pri spustení programu aj pred začiatkom udalostí.

Ostatné novinky verzie 12.01

  • Kontrola veľkosti posudkov. Ak je posudok väčší ako 5 MB program HYPO pri vypínaní zmenší jeho veľkosť.
  • Do výpočtu VŠH porovnávacou metódou a do výpočtu nájmu bola doplnená kontrola zadania počtu a druhu merných jednotiek.
  • V automatickej tvorbe popisu pre rodinné domy bolo doplnené vypisovanie zadaných konštrukcií naviac.
  • Upravený výstup výpočtu porovnávacej metódy pre stavby, kde sa uvádza hodnota podielu pozemku ak bola zadaná v programe.
  • Vo výpočte porovnávacej metódy sa po výbere druhu dokladu “Kúpna zmluva” automaticky predvolí realizovaná cena.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty