Menu

HYPO 12.60

Top novinky verzie 12.60

>

Nové tlačidlá Ďalej a Späť v tvorbe RU

Pre uľahčenie pohybu medzi záložkami v tvorbe RU sme do formuláru pridali dve nové tlačidlá Ďalej a Späť, ktoré Vám uľahčia prácu a zjednodušia pohyb medzi záložkami.
>

Neobmedzený počet pozemkov v porovnávacej metóde

Vo formulári Otvor sme vylepšili tabuľku a funkciu vyhľadávania posudkov. Na vyhľadanie posudku môžete použiť klávesovú skratku Ctrl+F, posudok môžete vybrať dvojklikom a každý stĺpec tabuľky obsahuje filter na zoradenie posudkov.
>

Nová tabuľka vo formulári Otvor

Vo formulári Otvor sme vylepšili tabuľku a funkciu vyhľadávania posudkov. Na vyhľadanie posudku môžete použiť klávesovú skratku Ctrl+F, posudok môžete vybrať dvojklikom a každý stĺpec tabuľky obsahuje filter na zoradenie posudkov.
>

Odsadenie odsekov vo výstupe

Vo výstupe sme pridali možnosť nastavenia odsadenia odsekov. Jedným krokom si nastavíte medzery medzi jednotlivými odsekmi pre celý posudok.

Ostatné novinky verzie 12.60

 • Nové tlačidlá Ďalej Späť v  tvorbe RU, ktoré Vám uľahčia prácu a zjednodušia pohyb medzi záložkami. 
 • Potrebujete v porovnávacej metóde použiť viac objektov na porovnávanie, aby ste dosiahli čo najpresnejší výsledok? Vylepšená porovnávacia metóda Vám umožní zadať neobmedzený počet porovnateľných objektov. 
 • Vo formulári Otvor sme vylepšili tabuľku a funkciu vyhľadávania posudkov. Na vyhľadanie posudku môžete použiť klávesovú skratku Ctrl+F, posudok môžete vybrať dvojklikom a každý stĺpec tabuľky obsahuje filter na zoradenie posudkov. 
 • Vo výstupe sme pridali možnosť nastavenia odsadenia odsekov. Jedným krokom si nastavíte medzery medzi jednotlivými odsekmi pre celý posudok. 
 • Nová tabuľka pomocné texty v naplň textom a vlož text v celom programe.
 • Nová tabuľka Úžitková plocha v kombinovanej metóde v záložke Hrubý výnos.
 • Nová tabuľka na zadanie koeficienta Km v celom programe.
 • Nová tabuľka rozostavanosť v dokončenosti v tvorbe RU.
 • Nová tabuľka v porovnávacej metóde, v ktorej sa dá upravovať šírka stĺpcov a dá sa v nej pohybovať vertikálne i horizontálne pomocou bežcov.  
 • Nové tabuľky v porovnávacej metóde pre stavby i pozemky.
 • V hornej lište sme pridali novú ikonu pre porovnávaciu metódu pozemkov.  
 • Spresnili sme hlásenie, že názov alebo meno súboru s príponou .hyp nesmie obsahovať určité znaky. 
 • Ak pri vytváraní zálohy v HYPO nie je zadaný rok, pre ktorý chcete vytvoriť zálohu, upozorní Vás na to nové hlásenie “nezadali ste rok”.  
 • Odstránili sme nadbytočný údaj Sk/m2, ktorý sa vyskytoval v tvorbe RU.   
 • Vo formulári vonkajších úprav sme pridali pomocnú lištu na výber vzorcov a symbolov.   
 • V tvorbe RU sme zmenili tlačidlá C (z anglického cancel) na X. 
 • Upresnili sme hlásenie pri prekročení dovolenej plochy v chatách z “viď vyhláška” na “viď Metodika ÚSI”. 
 • Vylepšili sme výstup vo Worde, keď sa v niektorých prípadoch neukladali vykonané zmeny.   
 • Pri novej inštalácii HYPO sme namiesto hlásenia chyby pridali upozornenie, že nie je zadaný žiadny rok. 
 • Vo formulári vonkajšie úpravy v tvorbe RU sme odstránili nadbytočnú čiaru.
 • Programátorska úprava- automatické vyhľadanie MS Word exe cez registre.  
 • Upravili sme formulár na vytvorenie a úpravu posudku tak, aby fungoval hneď po nastavení cesty k Wordu a nie až po reštartovaní programu v prípade, že nebola zadaná cesta k Wordu.    
 • Vylepšili sme funkcionalitu tabuľky Prístavby, ktorá padala pri pokuse prepísať v nej záznam.
 • Vo výstupe výpočtu opotrebenia Smejkalovou metódou sme zmenili 2x uvedenú Strešnú krytinu na text fasáda. 
 • Programátorska úprava- pri obnove zo zálohy sa vymaže vytvorený dočasný adresár, aj keď nastane exception.  
 • Pri premiestňovaní posudku sme upravili hlásenie “kopírujem” na “premiestňujem”.  
 • V hornej lište sme rozdelili objekty na hlavné stavby a príslušenstvo a presunuli ikonu drobné stavby do príslušenstva. 
 • Upravili sme zdvojený bežec, ktorý sa vyskytoval v infopaneli pri väčších textoch.
 • Zmenili sme “zastavaná plocha a nádvorie” na “zastavané plochy a nádvoria” v súlade s katastrálnym zákonom.  
 • V kombinovanej metóde sme pridali nové hlásenie pri zadávaní obdobia návratnosti, ktoré slúži na kontrolu správnosti položiek podiel pozemku a úrokovej miery k nájmu. 
 • Upravili sme možnosť kombinovať katalógy tak, aby program otváral formulár na pridanie objektu.
 • V tabuľke Prístavby sme upravili stĺpec s nadpisom Plocha, ktorý sa nezobrazoval celý.
 • Opravili sme chybu, ktorá vznikala pri pripájaní posudkov a spôsobovala miešanie textových popisov.  
 • Opravili sme výpočet obsahu kruhu pri záhradných jazierkach, keď polomer jazierka bol rovný 1m.
 • V porovnávacej metóde bola opravená chyba, ktorá vznikala pri vytváraní kópie pozemku a jej následnom zrušení. 
 • Oprava gramatických chýb v slovách klenbová, káblová, s doskovým ostením, priečkovky, pre, vysporiadanie.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty