Menu

HYPO 12.61

Top novinky verzie 12.61

>

Nové tlačidlá Ďalej a Späť v tvorbe RU (od verzie 12.60)

Pre uľahčenie pohybu medzi záložkami v tvorbe RU sme do formuláru pridali dve nové tlačidlá Ďalej a Späť, ktoré Vám uľahčia prácu a zjednodušia pohyb medzi záložkami.
>

Neobmedzený počet pozemkov v porovnávacej metóde (od verzie 12.60)

Vo formulári Otvor sme vylepšili tabuľku a funkciu vyhľadávania posudkov. Na vyhľadanie posudku môžete použiť klávesovú skratku Ctrl+F, posudok môžete vybrať dvojklikom a každý stĺpec tabuľky obsahuje filter na zoradenie posudkov.
>

Nová tabuľka vo formulári Otvor (od verzie 12.60)

Vo formulári Otvor sme vylepšili tabuľku a funkciu vyhľadávania posudkov. Na vyhľadanie posudku môžete použiť klávesovú skratku Ctrl+F, posudok môžete vybrať dvojklikom a každý stĺpec tabuľky obsahuje filter na zoradenie posudkov.
>

Odsadenie odsekov vo výstupe (od verzie 12.60)

Vo výstupe sme pridali možnosť nastavenia odsadenia odsekov. Jedným krokom si nastavíte medzery medzi jednotlivými odsekmi pre celý posudok.

Ostatné novinky verzie 12.61

  • Pri zvolenej možnosti používať veľký formát formulárov sa vo výpočte VŠH pozemkov zobrazuje všetkých sedem koeficientov.  
  • Vo formulári Otvor sme opravili číslovanie posudkov a nastavili ho tak, aby sa hneď pri prvom otvorení formuláru posudky zobrazili v vzostupnom poradí podľa čísla. 
  • Po zadaní dokončenosti v tabuľke rozostavanosť si program zapamätá zmenené údaje aj bez  použitia tlačidla Aplikuj.  
  • Pri pritiahnutí posudku alebo vytváraní nového posudku zo staršieho sa prenášajú všetky údaje.
  • Pri určovaní VŠH pozemku pomocou percenta z VHmj inej obce sa vybraná lokalita doťahuje do výpočtu aj do výstupu.  
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty