Menu

HYPO 13.01

Top novinky verzie 13.01

>

Poškodené stavby (od verzie 13.00)

Chýbala Vám možnosť ohodnotenia poškodenej stavby? V novej verzii môžete ohodnotiť stavbu poškodenú ako aj nedokončenú. V základných údajoch označíte stavbu ako poškodenú a následne v záložke Kv, dokončenosť a poškodenosť zadáte percento poškodenosti celého objektu alebo jednotlivých konštrukcií.
>

Vzorové popisy panelových domov (od verzie 13.00)

Vzorové popisy bežných panelových domov Vám výrazne uľahčia prácu. Popis vybraného panelového domu si môžete preniesť do popisu bytu a upraviť ho podľa Vášho konkrétneho prípadu. Vzorové popisy panelových domov nájdete vo formulári Byty. Databázu popisov bežných panelových domov, pripravenú ÚSI, budeme priebežne dopĺňať.
>

Nové funkcie v porovnávacej metóde (od verzie 13.00)

Porovnávacia metóda sa dočkala ďalších vylepšení: pridali sme nové špecifikácie faktorov pre rôzne druhy stavieb a pozemkov, uľahčili sme zadávanie hodnoty faktorov, je možné automaticky dotiahnuť výmeru hodnoteného pozemku a mnoho ďalších.
>

Kreslenie kružnice

Potrebujete nakresliť studňu či točité schodisko? Nová verzia modulu HYPOCAD Vám teraz umožní nakresliť kruhové objekty, ktoré môžete upravovať, meniť ich farbu a hrúbku čiary.
>

Kreslenie mnohouholníka

Do modulu HYPOCAD sme pridali novú funkciu- kreslenie mnohouholníka. Túto funkciu nájdete v stavebných prvkoch pod názvom polygón. Polygón oceníte, ak potrebujete v nakreslenom pôdoryse označiť nepravidelnú časť určenú napr. na rekonštrukciu alebo búranie. Polygón je možné šrafovať a meniť jeho farbu.
>

Vzorové pôdorysy bytov

V novej verzii sme výrazne uľahčili kreslenie pôdorysov. Stačí si z typických podlaží štandardných panelových domov vybrať pôdorys bytu a upraviť ho podľa Vašich potrieb. Záložku Pôdorysy bytov nájdete vo formulári byty. Vzorové pôdorysy bežných panelových domov na Slovensku budeme priebežne dopĺňať.

Ostatné novinky verzie 13.01

 • Opravili sme chybu 13/1201, ktorá sa objavovala v popisových formulároch.
 • Opravili sme chybu 9/ 2802, ktorá sa objavovala v tabuľke kv, dokončenosť a poškodenosť stavieb pri pokuse zadať konštrukciu naviac.  
 • Opravili sme názov formuláru VŠH pozemkov a porastov, ktorý sa po výpočte nájmu pozemku menil na Nájom pozemkov  
 • Opravili sme názov pôdorysu panelového domu P1.14- 6.5 RP(KE) z radový na bodový. 
 • Porovnávacia metóda: Funkcia Aplikuj a Ukáž funguje aj vtedy, keď sú zadané menej ako tri porovnateľné nehnuteľnosti. 
 • Porovnávacia metóda: Doplnili sme upozornenie, ak je hodnota faktoru menšia ako -30% alebo 0,7.  
 • Porovnávacia metóda: Doplnili sme upozornenie o nesprávne zadanom formáte koeficientu alebo percentuálnej zrážky/prirážky.
 • V pozemkoch sme zväčšili tabuľku Zoznam parciel, tak aby bolo naraz viditeľných minimálne 5 parciel.
 • Upravili sme formulár kv, dokončenosť a poškodenosť v stavbách, ktorý sa zobrazoval príliš veľký.
 • Z rozbaľovacieho menu druh pozemku v pozemkoch ZÚO, poľnohospodárskych pozemkoch a chmeľniciach a viniciach  sme odstránili možnosť lesy.
 • Upravili sme zobrazovanie údaju poškodenosť v infopanele na celé číslo s dvoma desatinnými miestami.
 • Upravili sme zadávanie poškodenosti v tabuľke kv, dokončenosť a poškodenosť stavieb tak, aby sa dalo zadať iba celé číslo bez desatinných miest. 
 • Upravili sme zobrazovanie formuláru VŠH Pozemky a porasty, ktorý sa zobrazoval pri spodnom okraji obrazovky.
 • Upravili sme nulu na zvislom pravítku v HYPOCADE.
 • Znovu sme zaviedli popisový formulár Zdôvodnenie použitých faktorov do porovnávacej metódy.     
 • Aktualizovaný HELP k programom HYPO, HYPOCAD a MEMO.
 • Upravili sme popisový formulár Zaraď medzi štandardné texty tak, aby sa otváral automaticky použitím príslušného tlačidla. 
 • Odstránili sme hlásenie “program archivácia prestal pracovať”, ktoré sa v niektorých prípadoch objavovalo pri odchode z archivácie.       
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty