Menu

HYPO 15.01

Top novinky verzie 15.01

>

Prehľadnejšie zadávanie pozemkov Všetky metódy prístupné z jedného formulára

Bolo hodnotenie pozemkov pre Vás príliš prácne a prekážalo Vám, že sa pri evidovaní pozemku zle orientovalo v programe? Zjednodušili sme Vám to. V programe nájdete nové, jednoduchšie a oveľa intuitívnejšie zadávanie pozemkov.
>

Nový výstup pri ohodnotení samostatných pozemkov v ZÚO

Od teraz nemusíte prácne upravovať vytvorený posudok, v ktorom ste hodnotili pozemok/pozemky v ZÚO. Tento špeciálny typ výstupu sme pre Vás upravili tak, aby bol nie len obsahovo ale aj dizajnovo správne vyhotovený, a to bez potreby jeho ďalšej úpravy.
>

Možnosť kopírovať kombinovanú metódu

Už nemusíte duplicitne zadávať údaje do kombinovanej metódy. Do metódy výpočtu VŠH pribudla funkcia „Dotiahni“, prostredníctvom ktorej si môžete nakopírovať údaje z ľubovoľnej kombinovanej metódy zaevidovanej v posudku. Túto funkciu je možné využiť na kopírovanie údajov kombinovanej metódy medzi vytvorenými skupinami, a tiež medzi skupinami a stavom kedy neboli ešte objekty rozdelené do skupín.
>

Evidovanie dokončenosti a poškodenosti pre Iné stavby

V novej verzii máte možnosť zaevidovania nedokončenosti, príp. poškodenosti aj pre Iné stavby. Tiež sme túto možnosť zaevidovania pridali aj pre stavby hodnotené na základe iných katalógov, nie len Metodiky ÚSI.
>

Možnosť vložiť zlom sekcie pred znaleckú doložku

Do vytlačeného posudku si už môžete vkladať akékoľvek prílohy bez toho aby sa narušilo číslovanie strán posudku. Do nastavení sme pridali voľbu nečíslovať stranu so znaleckou doložkou, čím možno dosiahnuť aby ZD tvorila samostatnú, nezávislú časť vo vytvorenom posudku.
>

Možnosť vloženia scanu výkresu v mierke a jeho kótovanie

Scan vkladaných výkresov (pôdorysov) máte možnosť kalibrovať (prispôsobiť mierke výkresu) a do vloženého scanu výkresu možno ďalej vkladať kóty s Vami zistenými rozmermi, prípadne vyznačovať Vami zistené zmeny oproti projektu.
>

Otáčanie objektov (pôdorysu) podľa vodorovnej alebo zvislej osi

V HypoCade sa nachádza úplne nová funkcia otočenia objektov, príp. celého pôdorysu podľa vodorovnej alebo zvislej osi. A tak, už nie je potrebné zrkadlovo otočené byty kresliť nanovo, teraz ich stačí iba otočiť podľa vodorovnej alebo zvislej osi.
>

Vylepšenie úchopu, presunu a kopírovania objektov

Vylepšili sme pre Vás prácu s objektami, od teraz bude jednoduché a rýchle vykonať výber, uchopenie, presun alebo kopírovanie objektov.

Ostatné novinky verzie 15.01

  • Pri voľbe väčšieho formátu formulárov sme vylepšili orientáciu v časti programu – Pozemky.
  • Nastavili sme viditeľnosť okien tak, aby sa formuláre pri práci s viacerými monitormi neotvárali za okrajom obrazovky.
  • Pri väčšom počte zadaných parciel sme vylepšili pohyb v tabuľke Zoznam parciel.
  • Do výstupu sme ku časti Stanovenie VŠH bytu polohovou diferenciáciou priradili príslušný popis výpočtu všeobecnej hodnoty.
  • HypoCad: Upravili sme export a tlač výkresov tak, aby sa všetky útvary do seba správne zalamovali (spájali).
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty