Menu

HYPO 15.50

Top novinky verzie 15.50

>

Prehľadnejšie zadávanie pozemkov Všetky metódy prístupné z jedného formulára (od verzie 15.00)

Bolo hodnotenie pozemkov pre Vás príliš prácne a prekážalo Vám, že sa pri evidovaní pozemku zle orientovalo v programe? Zjednodušili sme Vám to. V programe nájdete nové, jednoduchšie a oveľa intuitívnejšie zadávanie pozemkov.
>

Nový výstup pri ohodnotení samostatných pozemkov v ZÚO (od verzie 15.00)

Od teraz nemusíte prácne upravovať vytvorený posudok, v ktorom ste hodnotili pozemok/pozemky v ZÚO. Tento špeciálny typ výstupu sme pre Vás upravili tak, aby bol nie len obsahovo ale aj dizajnovo správne vyhotovený, a to bez potreby jeho ďalšej úpravy.
>

Nové kontroly a upozornenia v kombinovanej metóde

Do formulára výpočtu VŠH objektov kombinovanou metódou sme pridali rôzne kontroly a upozornenia, tak aby Vás intuitívne nasmerovali k správnemu zadávaniu hodnôt. Zároveň zadané kontroly a upozornenia slúžia aj ako prevencia pred rôznymi preklepmi a chybami z nepozornosti.
>

Kopírovanie formátu v rámci popisových formulárov

Do popisových formulárov sme pridali novú funkciu, vďaka ktorej bude formátovanie textov oveľa jednoduchšie a rýchlejšie. Vďaka ikonke štetca na hornej lište popisového formulára dokážete kopírovať a následne použiť akýkoľvek formát uvedený v popise.
>

Zmena formulára pre nastavenie hlavičky, päty a číslovania

Vytvorili sme nový, zjednodušený a prehľadný spôsob nastavenia hlavičky, päty a číslovania. Teraz už bude jednoduché si vytvoriť vlastnú hlavičku a pätu, príp. si nastaviť pravidlá aká hlavička, či päta s číslovaním sa bude generovať do výstupu.
>

Možnosť vloženia scanu výkresu v mierke a jeho kótovanie (od verzie 15.00)

Scan vkladaných výkresov (pôdorysov) máte možnosť kalibrovať (prispôsobiť mierke výkresu) a do vloženého scanu výkresu možno ďalej vkladať kóty s Vami zistenými rozmermi, prípadne vyznačovať Vami zistené zmeny oproti projektu.
>

Otáčanie objektov (pôdorysu) podľa vodorovnej alebo zvislej osi (od verzie 15.00)

V HypoCade sa nachádza úplne nová funkcia otočenia objektov, príp. celého pôdorysu podľa vodorovnej alebo zvislej osi. A tak, už nie je potrebné zrkadlovo otočené byty kresliť nanovo, teraz ich stačí iba otočiť podľa vodorovnej alebo zvislej osi.
>

Vylepšenie úchopu, presunu a kopírovania objektov (od verzie 15.00)

Vylepšili sme pre Vás prácu s objektami, od teraz bude jednoduché a rýchle vykonať výber, uchopenie, presun alebo kopírovanie objektov.

Ostatné novinky verzie 15.50

 • Do kombinovanej metódy sme pridali rôzne kontroly a upozornenia, tak aby Vás intuitívne nasmerovali k správnemu zadávaniu hodnôt.
 • Vo verzii sa nachádza nová funkcia na kopírovanie formátu v rámci popisových formulárov.
 • V archivácii sa na začiatku nového roka automaticky, bez Vášho zásahu nastaví pre zálohovanie aktuálny rok.
 • Kvôli prehľadnosti sme do infopanela pridali informáciu a tom, ktorý výpočet VŠH ste zrušili (Zrušený výpočet) a ktorý ste ešte nezadali (Bez výpočtu).
 • Do formulára práv a závad pribudla možnosť kedykoľvek v priebehu zadávania a výpočtu hodnoty zrušiť výpočet VŠH.
 • HypoCad: Pre zjednodušenie práce s vloženým obrázkom na výkrese sme zapracovali do modulu možnosť ukotvenia obrázka.
 • HypoCad: Na lepšiu prácu s objektami a výberom slúži nová funkcia zoskupenia objektov.
 • HypoCad: V HypoCad-e sa nachádza úplne nová možnosť kopírovania výberu medzi výkresmi.
 • HypoCad: Pri kreslení stavebných otvorov, dverí a okien sa otvory do priečok a murív vykresľujú automaticky tenkou čiarou (vlásočnicou).
 • HypoCad: Aby ste nemuseli prácne odstraňovať nežiaduce kóty z výkresu a z objektov, tak sme do ponuky práce s objektami pridali možnosť hromadne odstrániť kóty.
 • Vďaka vylepšenej funkcii Pripoj posudok si dokážete odteraz okrem celého posudku dotiahnuť do vypracovávaného posudku aj len určitú Vami zvolenú časť (či už jednotlivé objekty, alebo metódy výpočtu VŠH) z iného, staršieho posudku.
 • Vylepšili sme vkladanie a používanie obrázkov v posudku, tak aby sa pri ich používaní priamoúmerne nezväčšovala veľkosť posudku, ale naopak.
 • V prípade, ak sa v priebehu zadávania výpočtu opotrebenia analytickou metódou prepínate medzi spôsobmi výpočtu (klasická a zjednodušená metóda), tak pri prepnutí sa hodnoty uvedené v jednej metóde automaticky prepočítajú na druhú metódu a naopak.
 • Aby ste mali všetky informácie ihneď po ruke akonáhle ich budete potrebovať, tak sme ponuku Zákonov, ktorá sa nachádza v Hype rozšírili o novo vytvorenú skupinu zákonov s názvom Základne.
 • Upravili sme výstup tak, aby sa zlúčené stavby správne generovali do výstupu.  
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty