Menu

HYPO 15.70

Top novinky verzie 15.70

>

Prehľadnejšie zadávanie pozemkov Všetky metódy prístupné z jedného formulára (od verzie 15.00)

Bolo hodnotenie pozemkov pre Vás príliš prácne a prekážalo Vám, že sa pri evidovaní pozemku zle orientovalo v programe? Zjednodušili sme Vám to. V programe nájdete nové, jednoduchšie a oveľa intuitívnejšie zadávanie pozemkov.
>

Nový výstup pri ohodnotení samostatných pozemkov v ZÚO (od verzie 15.00)

Od teraz nemusíte prácne upravovať vytvorený posudok, v ktorom ste hodnotili pozemok/pozemky v ZÚO. Tento špeciálny typ výstupu sme pre Vás upravili tak, aby bol nie len obsahovo ale aj dizajnovo správne vyhotovený, a to bez potreby jeho ďalšej úpravy.
>

Nové kontroly a upozornenia v kombinovanej metóde (od verzie 15.50)

Do formulára výpočtu VŠH objektov kombinovanou metódou sme pridali rôzne kontroly a upozornenia, tak aby Vás intuitívne nasmerovali k správnemu zadávaniu hodnôt. Zároveň zadané kontroly a upozornenia slúžia aj ako prevencia pred rôznymi preklepmi a chybami z nepozornosti.
>

Kopírovanie formátu v rámci popisových formulárov (od verzie 15.50)

Do popisových formulárov sme pridali novú funkciu, vďaka ktorej bude formátovanie textov oveľa jednoduchšie a rýchlejšie. Vďaka ikonke štetca na hornej lište popisového formulára dokážete kopírovať a následne použiť akýkoľvek formát uvedený v popise.
>

Zmena formulára pre nastavenie hlavičky, päty a číslovania (od verzie 15.50)

Vytvorili sme nový, zjednodušený a prehľadný spôsob nastavenia hlavičky, päty a číslovania. Teraz už bude jednoduché si vytvoriť vlastnú hlavičku a pätu, príp. si nastaviť pravidlá aká hlavička, či päta s číslovaním sa bude generovať do výstupu.
>

Otáčanie objektov (pôdorysu) podľa vodorovnej alebo zvislej osi (od verzie 15.00)

V HypoCade sa nachádza úplne nová funkcia otočenia objektov, príp. celého pôdorysu podľa vodorovnej alebo zvislej osi. A tak, už nie je potrebné zrkadlovo otočené byty kresliť nanovo, teraz ich stačí iba otočiť podľa vodorovnej alebo zvislej osi.
>

Vylepšenie úchopu, presunu a kopírovania objektov (od verzie 15.00)

Vylepšili sme pre Vás prácu s objektami, od teraz bude jednoduché a rýchle vykonať výber, uchopenie, presun alebo kopírovanie objektov.

Ostatné novinky verzie 15.70

 • Oprava registrácie programu, keď je vložený USB kľúč alebo podobné externé zariadenie (pamäťová karta, tlačiareň atď.).
 • Opravené zaokrúhľovanie všeobecnej hodnoty spoluvlastníckych podielov v rekapitulácii.
 • Opravené zaokrúhľovanie VŠH v infopanely.
 • Opravený text v poznámke ku hlavičke v databáze textov.
 • Opravená spodná hranica koeficientu funkčného využitia.
 • Opravené dvakrát uvedené katastrálne územia v rozbalovacom menu.
 • Opravená veľkosť písma v rozbalovacom menu v tvorbe RU pri zapnutých veľkých formulároch.
 • Opravená tabuľka Doporučený kpd v metóde polohovej diferenciácie. 
 • Opravené zobrazovanie okna so zoznamom posudkov v treťom, resp. štvrtom kroku úvodného zadávania posudku.
 • Opravili sme ukladanie obrázku v katalógu ÚRS Praha.
 • Opravené prepočítanie pozemkov po otvorení posudku.
 • HypoCad- opravená aktualizácia výkresu po otvorení.
 • Opravená chyba pri zálohovaní posudkov
 • Opravená tabuľka v Základných údajoch v Závere posudku.
 • Oprava nefungujúceho linku na internetovú stránku v polohovej diferenciácii pozemkov.
 • HypoCad- opravili sme nefungujúce video návody.
 • Memo- opravené zafarbenie riadkov v denníku, ktoré rozlišuje nedokončené, nevyúčtované, nezaplatené a vysporiadané úkony. 
 • Memo- opravené automatické číslovanie úkonov pri veľmi vysokých poradových číslach.
 • Memo- opravené nesprávne označenie vybraného roku v Denníku.
 • Memo- opravené a pridané PSČ a Mestá v číselníku Mesto v zadávateľovi sa po oprave ukladajú.
 • Memo- opravené nesprávne označenie aktuálne otvoreného posudku/úkonu v Denníku pri zapnutej funkcii Hľadaj.
 • Odstránené nadbytočné nadpisy vo výstupe v rekapitulácii posudku rozdeleného do skupín.
 • Odstránili sme  nadbytočné nadpisy Stavby vo výstupe v posudku,kde je hodnotený len pozemok.
 • Vylepšili sme zväčšovanie a maximalizáciu okien tak, že po opätovnom otvorení držia svoju polohu a veľkosť.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty