Menu

HYPO 18.50

Top novinky verzie 18.50

>

Byt v RD - možnosť použiť metódu polohovej diferenciácie

V prípade, ak potrebujete ohodnocovať bytové jednotky v rodinnom dome, doplnili sme do novej verzie možnosť vypočítať všeobecnú hodnotu metódou polohovej diferenciácie práve pre byty v rodinných domoch. Pri zadanom rodinnom dome máte možnosť v metóde polohovej diferenciácie označiť voľbu byty a následne vypočítať VŠH.

>

Rekapitulácia hodnôt vecných bremien v Závere

Potrebujete si rýchlo skontrolovať hodnoty práv a závad zadaných v posudku? V novej verzii nájdete v časti Záver novú záložku Rekapitulácia vecných bremien a taktiež informatívny panel s hodnotami VŠH práv a VŠH závad.

>

VŠH/mj stavieb prepočítaná na súčet zastavaných plôch všetkých podlaží

Výpočet VŠH/mj v časti Záver (informatívny panel v spodnej časti formulára) nezohľadňuje už len 1. NP ale prepočet sa vykoná na súčet zastavaných plôch všetkých podlaží. Ak má teda stavba viac podlaží tak výpočet VŠH/mj zohľadní súčet zastavaných plôch všetkých podlaží.

Ostatné novinky verzie 18.50

 • 18.50.004 – V prípade, ak ste nemali počítač pripojený na internet, mohol program pri snahe overiť KCU pri otváraní padať na chybe.
 • 18.50.002 – Upravené nechcené skrývanie políčka MJ na záložke Hrubý výnos v kombinovanej metóde VŠH stavieb.
 • 18.50.002 – Upravený výstup- stanovenie VŠH nájmu pozemku, v ktorom sa pri použití skupín uvádzal len názov prvej skupiny.
 • 18.50.001 – Odstránená čiara pri čísle strany v pätičke výstupu.
 • 18.50.001 – MEMO – Ak ste v Nastaveniach mali zvolenú voľbu ” Tlačiť iba jeden príjmový pokladničný doklad”  – tento mohol byť v tlačovej zostave zobrazený nesprávne.
 • 18.50.001 – Pri pripájani časti, alebo celého posudku sa Vám mohol zobraziť iný posudok v prípade, ak ste použili funkciu vyhľadávania.
 •  18.50.001 – Opravená chyba, kedy sa Vám zväčšoval font v hlavičke výstupu, ak ste si výstup dali uložiť.
 •  18.50.001 – Opravená chyba, ktorá spôsobovala zobrazenie rôznych fontov vo výstupe. Najčastejšie sa prejavila, ak ste mali nastavený font Times New Roman. V prípade pretrvávajúcich problémov odporúčame označiť cez Nastavenia -> Štýl písma -> voľbu “Vynútiť použitie fontu pre používateľské texty”.
 •  18.50.001 – HYPOCAD – Opravená chyba, ktorá sa prejavovala tak, že sa nebolo možné prepínať medzi jednotlivými výkresmi v HYPOCADe.
 •  Opravené gramatické chyby v rozpočtových ukazovateľoch.
 •  Opravená chyba, kedy ste chceli použiť posudok vytvorený v starších verziách a program ho nedokázal pripojiť (nedokázal ho zdvihnúť do vyššej verzie).
 •  V popisových poliach je opäť sprístupnená možnosť Pridať do slovníka  (menu cez pravé tlačítko na myši). Pozor, túto možnosť máte v prípade, ak v Nastaveniach máte zapnutú kontrolu pravopisu v popisovom formulári.
 •  V prípade, ak ste otvárali starší posudok, ktorý obsahoval parcely a tieto mali v menovateli Podielu Bytu/Nebytu k pozemku veľmi veľké číslo (viac ako 10 znakové), program padol na chybe.
 •  Opravená chyba, kedy nebolo možné napaľovať posudok na CD/DVD, ak v názve hneď pred príponou .hyp bola medzera.
 •  Druh, predmet, účel  pri vytváraní nového posudku sme zoradili podľa toho ako často sa používajú. Po novom teda najčastejšie druhy, resp. účely nájdete navrchu.
 •  Vylepšené pripájanie časti, alebo celých posudkov. Namiesto okna, v ktorom sú len názvy posudkov uvidíte číslo posudku, názov posudku a taktiež popis. Rovnako môžete využiť triedenie podľa rokov a vyhľadávanie pripájaného posudku. Naďalej ostáva prítupná možnosť použiť Pridaj z disku, t.j. v prípade, ak chcete použiť posudok, ktorý sa nenachádza medzi Vašimi posudkami, ale máte ho len uložený niekde na počítači.
 •  Vo výstupe sme  v stĺpci poškodenosť/nedokončenosť doplnili značku percent (%) aby bola zrejmá jednotka.
 •  Pokiaľ je v HYPO ohodnocovaný len jeden pozemok, tak vo výstupe sa zobrazí názov tohto pozemku (ako názov samostatnej podkapitoly).
 •  V porovnávacej metóde bytov sa pri tvorbe reportu či už do PDF alebo do príloh zoradia porovnávané objekty podľa toho ako sú zoradené v tabuľke.
 • Program HYPO kontroluje pri nahadzovaní podlaží toleranciu 25% . T.j. aby nižšie podlažie nebolo menšie ako vyššie podlažie.
 •  Zoznam zadávateľov obsahuje aj úvodný vyhľadávací riadok a nie je ho potrebné zapínať cez tlačítko Hľadať.
 •  Vo výstupe v Závere sme odstránili zbytočné medzery medzi mestom a dňom.
 •  Vo výstupe v záverečnej Rekapitulácii všeobecnej hodnoty sme upravili hodnotu písanú slovom a zahrnuli sme ju do rekapitulačnej tabuľky a nie pod ňu.
 •  MEMO: Pridaný titul za menom.
 •  MEMO: Pri nahadzovaní údajov o znalcovi sa niektoré políčka vysvietia len ak bol znalec vymenovaný pred rokom 2004 (napr. Vymenovanie rozhodnutím, Rozhodnutie číslo, Rozhodnutie zo dňa).
 •  MEMO: Odstránené políčko číslo denníka v Nastaveniach – Údaje o znalcovi (záložka Ďalšie funkcie).
 •  MEMO: Umožnili sme vyúčtovací formulár (Vyúčtovanie a preddavok) zväčšovať na väčšiu veľkosť, aby bolo možné prehľadne vypĺňat Položky vyúčtovania

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty