Menu

HYPO 19.50

Stiahnuť plnú verziu

Ak nemáte ešte nainštalovanú ver. 19.xx, verziu sťahujte až po uhradení preddavkovej faktúry.

Top novinky verzie 19.50

>

Nové rozpočtové ukazovatele cez Body naviac

Žiadali ste nás v námetoch o dopracovanie nových  rozpočtových ukazovateľov, najmä na prvky s ktorými sa často stretávate v poslednej dobe (fotovoltaika, rekuperácia, bivalentný zásobník, solárny ohrev TUV, tepelné čerpadlá…). Do RU sme doplnili na záložku Body naviac číselník vybratých najčastejšie sa opakujúcich rozpočtových ukazovateľov. Ak budete pridávať Body naviac, pri Názve nájdete ikonku lupy, cez ktorú sa dostanete do číselníka rozpočtových ukazovateľov, v ktorých nájdete ich popis a taktiež cenové rozpätie, ktoré nám spracoval Cenekon.

>

Výberový formulár s rokmi zobrazuje všetky roky, nielen posledných 10 rokov

Hľadáte posudky ktoré ste vytvárali pred viac ako 10 rokmi? Doteraz sme v HYPO a MEMO zobrazovali vo výberovom zozname len posledných 10 rokov. Problém nastal, ak ste hľadali posudok, alebo znalecký úkon v starších rokoch. Vo výberovom zozname ste takýto rok nenašli. V novej verzii sme upravili výberové políčko tak, aby ste videli aj staršie roky.

>

KCU a Pripoj posudok

V prípade, ak používate funkciu Pripoj posudok a dopĺňate do nového posudku objekty zo starších posudkov, KCU Vám automaticky nastavíme na pripojených objektoch (zo starších posudkov) na hodnotu, ktorá je zadaná v novovytvorenom posudku. V novej verzii už nemusíte prechádzať pripojené objekty a meniť na nich ručne KCU.

Ostatné novinky verzie 19.50

 • 19.50.001 – V prípade, ak ste zadávali rodinný dom, chatu, garáž alebo drobnú stavbu a nezadali ste podlažia, program pri zatváraní formuláru cez OK mohol padnúť na chybe.
 • 19.50.001 – Pri zadávaní Iných stavieb sa v zozname iných stavieb (tabuľka) nezobrazovala správna hodnota v stĺpci Technická hodnota. V pravom informatívnom panele bola zobrazená správna hodnota a aj do výpočtu sa preberala správna technická hodnota.
 • Pri výpočte Analytickej metódy nezjednodušenej sme upravili spôsob používania tak, aby pri zmene Začiatku užívania objektu neboli následne zmenené roky Od kedy v analytickej metóde, ktoré boli dodatočne ručne upravované. Zmenia sa teda len tie roky Od kedy, ktoré korešpondujú so Začiatkom používania zadanom pri objekte.
 • Ak meníte koeficient cenovej úrovne (KCU) v Základných údajoch,  táto zmena sa aplikuje na všetky stavby (objekty) okrem iných stavieb.
 • Upravený pravý bočný informatívny panel u stavieb. V novej verzii už nie je uvádzaný text „Zastavaná plocha 1.NP“ ale iba „Zastavaná plocha“.  Uvedený údaj totiž uvádza zastavanú plochu celkom.
 • Pre pohodlné riešenie servisov cez vzdialenú plochu (TeamViewer) sme zdvihli verziu tohto pomocníka, nakoľko od 15.09.2021 nebude možné spojenie so staršími verziami TeamVieweru.
 • Upravené drobné gramatické chyby: konvertor na konvektor, šťukové omietky na štukové omietky, masnôt na mastnôt.
 • Pri použití iných katalógov (Cenekon, UNIKA, Cenekon 2010) pri posudzovaní rodinného domu mohol program padnúť pri vstupe do časti Záver. Program nedokázal správne prepočítať plochy RD v spodnom paneli. Uvedená chyba sa vyskytovala len pri použití iných katalógov ako ÚSI.
 • Opravené padanie programu pri ukladaní popisu v Nájme pozemkov výpočtom.
 • MEMO: Na zostave Vyúčtovanie znalečného sme pridali viac miesta pre pečiatku.
 • MEMO: Na zostave Vyúčtovanie znalečného sme pridali IBAN za zadávateľa.
 • MEMO: Pri exporte akéhokoľvek výstupu do PDF formátu už program nebude uvádzať zbytočnú hlášku “Chcete otvoriť súbor?”
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty