Menu

HYPO 21.20.001

Stiahnuť plnú verziu

Ak nemáte ešte nainštalovanú ver. 21.xx, verziu sťahujte až po uhradení predfaktúry.

Pripravujeme novú funkciu

>

KPD navigátor

 • Potrebujete si odsledovať najčastejšie použité KPD pre jednotlivé katastrálne územia?
 • Potrebujete použiť správne priemerné KPD pre hodnotený druh nehnuteľnosti v danom katastrálnom území?
 • Potrebujete si skontrolovať správnosť výsledne určeného KPD?
>

Ako mi KPD navigátor pomôže?

 • Pri spracovávaní posudkov v programe HYPO sa často stretávate s otázkou správneho určenia koeficientu polohovej diferenciácie pri výpočte Všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti.

 • V programe HYPO pripravujeme novú funkciu – KPD navigátor – ktorá vám pomôže skontrolovať si správnosť vami určeného KPD.

 • Pri spracovaní budúcich ohodnotení budete mať k dispozícii anonymné údaje, ktoré použili ostatní znalci pri vybranej lokalite a druhu stavby.

>

Pomôžte nám s prípravou novej funkcie

 • Na to, aby uvedená funkcia bola objektívna, potrebujeme pri jej príprave aj kvalitné podklady. Čím viac dát bude možné zozbierať ako podklad k uvedenej funkcii, tým kvalitnejší výstup z nej vieme poskytovať Vám – znalcom.

 • Na prípravu takejto funkcie potrebujeme teda Vašu pomoc a to súhlas s odoslaním ANONYMIZOVANÝCH dát.

 • Z právneho hľadiska Súhlas s odoslaním anonymizovaných údajov vyjadruje nasledovné:

  “Nadobúdateľ používaním programu súhlasí, aby poskytovateľ za účelom skvalitňovania služieb, poskytovania ďalších služieb a overenia používania počítačového programu v súlade s licenčnými podmienkami získaval, spracovával, využíval a uchovával údaje štatistického a technického charakteru počas používania programu v rozsahu katastrálne územie, koeficient polohovej diferenciácie, jednotková cena stavby, jednotková cena pozemku. Poskytovateľ získava anonymizované údaje a nezískava, nespracúva osobné a obchodne údaje nadobúdateľa. Pri získavaní a spracovaní osobných údajov platia osobitné podmienky o ochrane osobných údajov vydané a zverejnené Poskytovateľom.“

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty