Menu

HYPO 5.10

Ostatné novinky verzie 5.10

  • Vymazávanie posudkov z programu priamo cez archiváciu a tlačidlo “Vymaž”.
  • Pri vytváraní nového posudku (spolupráca s MEMO) doplnený číselník na výber koeficientu kM.
  • Zrýchlenie editovania v bytoch a stavbách podľa USI v záložke Kv a dokončenosť.
  • Prepojenie niektorých údajov (znalec, odvetvie, druh, objekt, typ znaleckého úkonu …) medzi programami HYPO a MEMO.
  • Doplnené tooltipy ku všetkým formátovacím funkciám v popisovacích formulároch.
  • V programe a vo výstupe boli obmedzené skratky, opravené gramatické chyby a zarovnané odseky.
  • Obnovená funkčnosť katalógu URS Praha spolu s obrázkami.
  • Opravený výstup pri zadávaní podlahovej plochy objektu. Pri zadávaní pomocou úvodzoviek na začiatku vzorca s použitím dvojbodky. Výsledná hodnota z daného riadka sa už prenášaná do výstupu ako hodnota, ale ako text.
  • Zapracovanie Wordwraping – zobrazovanie údajov v jednom širšom riadku tabuľky (Km, koeficienty pri pozemkoch, popis k položkám VŠH polohovou diferen. …).
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty