Menu

HYPO 5.30

Ostatné novinky verzie 5.30

  • Možnosť doplnenia vlastného faktora do výpočtu VŠH metódou polohovej diferenciácie.
  • Pri tvorbe rozpočtového ukazovateľa pri rodinných domoch, chatách, garážach a drobných stavbách program prenáša do rozostavanosti už iba prvky zadané v danom podlaží.
  • Automatické prenášanie hodnoty koeficientu kCU do objektov hodnotených podľa katalógu USI. Koeficient kCU sa prenesie iba v tom prípade, ak je centrálne predvolený k 4Q 1996 z hlavného menu cez Nastavenie – Kcu.
  • Pri ohodnocovaní plotu sa automaticky prenáša vypočítaná dĺžka plotu do boxu na výpočet pohľadovej výplne plotu.
  • Všetky vypočítané hodnoty sú v programe delené na tisíce kvôli prehľadnosti.
  • Pri výpočte opotrebovania a životnosti objektov predvolený odborný odhad.
  • Zmenená tvrdá kontrola na mäkkú pri zadávaní spoluvlastníckeho podielu pre byty a nebytové priestory.
  • Opravené zadávanie nadštandardu v záložke Kv a dokončenosť pri prevádzkových stavbách a bytov hodnotených podľa katalógu USI. Možnosť spätne opravovať už zadané prvky nadštandardu (podiel…).
  • Správne zobrazovanie posudkov podľa čísla posudku v archivácií, pri otváraní starého posudku a pri tvorbe nového posudku s použitím staršieho posudku.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty