Menu

HYPO 6.04

Ostatné novinky verzie 6.04

 • V archivácií bola dopracovaná možnosť premenovať názov súboru posudku pri kopírovaní z programu HYPO na iné miesto (disk, disketa, USB kľúč…).
 • Odstránené zobrazovanie hlášky o tom, že nebol správne nainštalovaný USB hardérový kľúč pri každom spustení programu HYPO alebo MEMO.
 • Pri bytoch bola zrušená viazanosť zadania “počtu izieb” na odchod z formulára.
 • Pri rodinných domoch, chatách, garážach a drobných stavbách bolo opravené zobrazovanie tzv. vyskytujúcich sa položiek (bleskozvod, kovové mreže…) rozpočtového ukazovateľa vo výstupe znaleckého posudku.
 • Vo výstupe znaleckého posudku bolo opravené číslovanie pozemkov v časti Všeobecná hodnota.
 • Opravené zapamätanie cesty k archívu posudkov v nastaveniach programu aj po odchode z formulára Archivácia alebo vypnutí celého programu.
 • Opravená chyba, ktorá sa zobrazovala vo vyúčtovaní programu MEMO a spôsobovala stratu údajov o zadávateľovi (meno, firma a ulica).
 • V popisovacích formulároch bola odstránená hláška, ktorá sa zobrazovala pri písaní textu.
 • Opravené zobrazovanie hlavných stavieb v záložke Základné údaje v závere programu.
 • Vo výpočte VŠH metódou polohovej diferenciácie opravená chyba, ktorá sa zobrazovala pri zadávaní vlastných faktorov cez tlačidlo Pridaj.
 • Úprava pri ohodnocovaní poľnohospodárskych pozemkov (pre trvalé trávnaté porasty) pomocou 5 – miestnych kódov BPEJ pre vyhlášku č. 289/1990 Z. z.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty