Menu

HYPO 9.01

Ostatné novinky verzie 9.01

  • Doplnené nové typy písma (Tahoma, Cambria) do popisovacích formulárov priamo v programe.
  • Zjednotené zaokrúhľovanie výpočtu výnosovej hodnoty a kombinovanej metódy stavieb vo formulári a vo výstupe.
  • Upravené lícovanie tabuliek vo výstupe znaleckého posudku.
  • Predvolené vytvorenie výstupu znaleckého posudku vo Worde na 100 %.   
  • Opravená tlač tabuliek vo formáte *.doc pre Office XP (2002). Vo výstupe sa už nezobrazujú čierne riadky v tabuľkách.
  • Opravené vypisovanie technickej hodnoty pre budovy a haly s 2 a viacerými prístavbami, v ktorých bola životnosť stanovená odborným odhadom.
  • Umožnená zmena pozadia hlavičky v tabuľkách na bielu. Pozadie hlavičky v tabuľkách si môžete vybrať v nastaveniach programu.
  • Opravená tlač tabuliek pri použití vlastného štýlu a dvojitej tieňovanej čiary, ktorá sa vo výstupe javila ako jednoduchá.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty