Menu

HYPO 9.02

Ostatné novinky verzie 9.02

  • Do záverečnej rekapitulácie všeobecnej hodnoty nájmu za pozemok a vecných bremien bolo doplnené vypisovanie VŠH slovom.
  • Pre lepšiu prehľadnosť bol výpočet VŠH porovnávacou metódou pre stavby a pozemky pri 4 a viacerých porovnateľných objektoch rozdelený do viacerých tabuliek.
  • Do tvorby vlastného formátu tabuliek pre výstup *.doc a *.docx bol doplnený nový typ čiary, dvojitá (tenká, hrubá, medzera).
  • Možnosť rôzneho vypisovania záverečnej rekapitulácie znaleckého posudku (výsledná suma uvádzaná samostatne za stavby a pozemky, vypisovanie po jednotlivých objektoch).  
  • Výstup VŠH metódou polohovej diferenciácie uvádzaný vo výstupe znaleckého posudku aj bez popisu jednotlivých charakteristík pre stavby aj byty.
  • Vo výslednom posudku vypisovanie horného indexu pre merné jednotky m2 a m3 a dolného indexu pre koeficienty zadané do popisovacích formulárov v programe.
  • Zrušené odseky pri vypisovaní textov vo výslednom posudku. Výstup bol rozdelený na viac menších častí s možnosťou upravovať riadky popisov samostatne.  
  • Pri ohodnotení iba čisto pozemkov bolo opravené číslovanie vo výstupe v časti stanovenie všeobecnej hodnoty.
  • Opravená tlač tabuliek vo formáte *.doc pre Office 2000 a 97. Vo výstupe sa už nezobrazujú čierne riadky v tabuľkách.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty