Menu

HYPO 9.50

Ostatné novinky verzie 9.50

 • Automatická archivácia posudkov a nastavení Vám v zvolenom časovom intervale (deň, týždeň, mesiac atď.) bude zálohovať všetky údaje do vybratého adresára na disku.
 • Nový popisovací formulár s funkciami z Wordu Vám umožní všetky výsledné úpravy textov robiť priamo v programe. Môžete využiť rozšírenú funkčnosť úpravy textu, napríklad zarovnanie do bloku, horný a dolný index, odrážky, číslovanie, vkladanie symbolov, tlačenie textu z formulára a mnoho ďalších funkcií.
 • Kontrola pravopisu Vám zabezpečí správne napísaný text už pri jeho písaní v programe. Nebudete musieť napísaný text dodatočne kontrolovať a upravovať vo Worde.
 • Vkladajte fotky a obrázky priamo do popisov k jednotlivým objektom a budete mať celú dokumentáciu k posudku pohromade.
 • Vytvorením vlastnej hlavičky a päty v nastaveniach programu bude Váš znalecký posudok jedinečný.
 • Jednotné nastavenie šírky okraja výsledného posudku v nastaveniach programu Vám ušetrí čas pri zmene vo výstupe každého jedného posudku.
 • Koeficienty cenovej úrovne kCU už môžete triediť podľa rokov od najstarších po najnovšie a získate ľahšiu orientáciu medzi nimi.
 • Sprehľadnili sme výstup všeobecnej hodnoty metódou polohovej diferenciácie doplnením vzorcov podľa vyhlášky a zabezpečili sme väčšiu preskúmateľnosť znaleckého posudku.
 • Vo formulári Záver už nie je nutné mať zaškrtnutý box “Vypíš rekapituláciu všetkých metód” pre zobrazenie vypočítaných všeobecných hodnôt.
 • Pri výpočte všeobecnej hodnoty viacerými metódami bol do výstupu doplnený prehľad výsledných hodnôt a následne výber výpočtu vhodnej metódy.
 • V RTF výstupe bola v záverečnej rekapitulácii presunutá dvojitá čiara nad údaj Zaokrúhlená VŠH spolu.
 • Opravený výpočet opotrebenia analytickou metódou pri rozostavaných bytoch a stavbách.
 • Opravené vypisovanie výmery pozemkov vo výslednej rekapitulácii pre pozemky rozdelené do skupín, kedy sa výmera pre každú ďalšiu skupinu pripočítala k predchádzajúcej.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty