Menu

Inšpirácia Baťa. Silní milujú život

V Amerike mali Henryho Forda. V Európe sme mali Tomáša Baťu. Kontinenty vzdialené viac ako 6 000 kilometrov a predsa majú k sebe blízko. Tomáš Baťa dal princípom od Forda ľudskosť. Do rúk sa mi dostala kniha od Gabriely Končitíkovej s názvom INŠPIRÁCIA BAŤA s podnadpisom “Ako byť silnejší a šťastnejší podľa životných zásad Tomáša Baťu”. Kniha je spracovaná do 4 hlavných častí: telo, myseľ, duša, vzťahy cez 99 princípov a pravidiel. Vytrvalosť, inšpirácia, zdravý rozum, jednoduché riešenia či nekomplikovaný prístup k životu sú zlomky slov, ktoré si spájam práve s Tomášom Baťom a ktoré vám priblížim v tomto článku.

Strata a neúspech ako hnací motor

Tomáš Baťa padal. Nie jedenkrát. Opakovane padal a vstával. Hľadal spôsob, ako zvládnuť životné rany, ktoré ho sprevádzali v jednotlivých etapách života. Prešiel si krachom, čo bolo v tej dobe spoločensky neprijateľný status. Veľmi ťažko znášal stratu svojho brata. Aj napriek tomu ho neúspechy posúvali vpred a naučil sa ťažiť z každej situácie. Roky ubiehali, skúsenosti pribúdali a Tomáš Baťa dozrieval. Názorovo, prístupovo, lídrovo…

Ísť osobným príkladom

Tomáš Baťa pravidelne navštevoval svoje výrobné dielne a bol vzorom pre svojich spolupracovníkov. V tom, ako vystupoval, komunikoval, aj ako riešil problémy. Ak sa v podniku niečo dialo, Tomáš Baťa išiel do prvej línie. A práve tieto pravidelné návštevy mu pomáhali v udržiavaní zdravého pohľadu. Stáva sa, že ľudia z manažmentu zabúdajú, koľko práce urobia kolegovia na základných pozíciách. U Baťu sa na vedúcu pozíciu dostal človek najskôr po 5 či 6 rokoch praxe v továrni. Musel si prejsť praxou, aby pochopil dennú rutinu.

Tip: Ak ste v pozícií vedúceho, dávajte ľuďom možnosť zapájať sa do riešení a vytvárajte im priestor pre kreatívne myslenie a tvorenie. Kolegovia budú spokojnejší v práci a budete mať po boku silnejších partnerov. Podstatou Baťovej filozofie bolo, že vedúci pracovník nebol najlepší pracovník, ale s istotou bol skvelý ľudsky.

Čas ako najcennejší kapitál

“Kto plytvá svojim časom, je hlupák. Kto plytvá časom druhých, je zločinec.” Túto myšlienku odovzdával Baťa svojmu okoliu a živil tým aj firemnú kultúru. Tomáš Baťa chcel, aby sa ľudia naučili vnímať čas ako najcennejšiu komoditu, ktorú máme. Baťove heslo “Deň má 86 400 sekúnd” hovorí o tom, že každý z nás má k dispozícií rovnaký fond času. My rozhodujeme o tom, čomu sa budeme venovať a koľko. V knihe odporúčajú začať malým a významným krokom “Naučiť sa hovoriť NIE namiesto slova MOŽNO.” Sú to iba 3 písmenka, no dokážu efektívne zostaviť denný plán tak, aby sme predišli plytvaniu časom…

Pravidlo 8:8:8

Pravidlo predstavuje ideálne rozdelenie času medzi činnosti, ktoré napĺňajú tri najdôležitejšie úrovne nášho bytia. Je to 8 hodín kvalitného spánku, 8 hodín práce, 8 hodín rozvoja. Z tohto pravidla vychádza, že tretinu života prespíme. Preto by náš spánok mal byť kvalitný. Podľa filozofie Baťu bolo odporúčané spať v bielom pyžame a v bielom posteľnom oblečení. Dôvod bol prostý. Po celom dni, ktorý máme za sebou a veľa sme počas neho zažili, si má dopriať človek oddych prostredníctvom čistoty v bielom. V knihe sa dočítate aj tom, že „kvalitný osemhodinový spánok môže zvýšiť váš pracovný výkon až o 30 %.“ Ak vás zaujíma, ako ste na tom so spánkom vy, môžete si spraviť krátku analýzu spánku s vyhodnotením, ktorá je súčasťou knižky.

Na zamyslenie: Zdá sa pravidlo 8:8:8 príliš jednoduché? Priznám sa, že mne áno. Až do momentu, kým som sa odhodlala pravidlo dodržiavať. Práve dlhodobé dodržiavanie vie presvedčiť o opaku.

Akceptovanie únavy

Pocit únavy je signál, ktorý prichádza pri väčšej záťaži ako obvykle. Je to stav, ktorý treba rozpoznať a nájsť spôsob, ako si oddýchnuť. Stane sa, že sem-tam to nevyjde. Vyvarovať by sme sa mali pravidelnému nepomeru spomínaného pravidla a dlhodobému preťažovaniu organizmu. Ak spozorujeme, že v práci to nejak „dlhšie nevychádza”, tak niečo nie je v poriadku s potrebou zmeny. Tomáš Baťa hovoril, že diela, ktoré vznikajú z únavy, majú rovnako škodlivý vplyv na ľudské zdravie ako diela, ktoré vznikajú zo strachu. Ideálne je nájsť a dlhodobo udržať rovnováhu a mať priestor aj na voľný čas. Do práce máme prísť oddýchnutí a zregenerovaní, aby sme mali chuť tvoriť. Dávať môžeme iba to, čo v sebe máme. A tiež platí rovnica, že oddýchnutý človek, ktorý prežíva radosť aj mimo práce, je schopný prinášať radosť do práce.

Komfortná zóna

Cieľom firmy Baťa bolo umožniť vykročenie z komfortnej zóny. Možno to nie je pre každého chcené, milé a prirodzené, no výsledok vie byť ukážkový. Ak nastane vo firme situácia, že niečo nefunguje ako má, ľudia naučení opustiť komfortnú zónu dokážu lepšie zvládať výzvy a reagovať na rôzne situácie. Príkladom toho sú obchodníci a predajcovia v Baťovej filozofii. Obchodníci rotovali na iné pozície, aby predišli „slepote”. Boli vedení tak, aby odhalili priane a túžbu zákazníka a vedeli mu odovzdať zážitok z kúpy. Zákazník odchádzal s pocitom výnimočnosti a dôležitosti. Ako to všetko dokázali? Nultým krokom bolo, že obchodníci museli mať zvládnutú prácu so sebou, rozumeli sa celospoločenským témam a dokonale ovládali techniky predaja. Predajcovia a obchodníci boli najvzdelanejší zamestnanci v podniku Baťa. Vzdelávaniu venovali mesiac ročne. Ich osobní referenti sa zaujímali v čom a koľko sa vzdelávali a aké zážitky zažili. Obchodníci sa so zákazníkmi rozprávali o mnohých témach, nehovorili iba o topánkach. Zdieľali im príbehy a delili sa o zážitky pri obchodovaní.

Záver

Knihu odporúčam všetkým, ktorí hľadajú inšpiráciu v práci, či v súkromí. Ak máte chuť budovať seba a ostatných, kniha je pre vás správny zdroj. Spoznajte Tomáša Baťu ako silného lídra, ktorý dokázal inšpirovať svoje okolie.
Na záver sa s vami rozlúčim silnými slovami: „Nezachraňujme svet, zachráňme seba. Tým zachránime svet, pretože svet nebude musieť zachraňovať nás.”

Zdroje:
Gabriela Končitíková: Inšpirácia Baťa (kniha)
Red button, Baťoviny: www.redbuttonedu.cz 
Nadáca Tomáša Baťu: www.nadacetomasebati.cz 

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty