Menu

Majetok bez zbytočného stresu

To, čo zaručene fungovalo pred desiatkami rokov, v súčasnosti už stráca svoj význam a je potrebné hľadať nové riešenia. Môže byť na trhu úspešná prepravná spoločnosť, ktorá jazdí na tých istých autách ako pred 30-timi rokmi? Záhradníctvo, ktoré sa tlačí v malých, stiesnených priestoroch aj napriek tomu, že má potenciál? E-shop, ktorého webová stránka pri online nákupe mrzne a padá?

Ešte aj v súčasnosti sa medzi účtovníkmi nájde niekto, kto si prácne eviduje majetok v Exceli a prostredníctvom rôznych krkolomných vzorcov počíta nielen odpisy a ich zmenu pri technickom zhodnotení, ale aj samotný vplyv jednotlivých pohybov majetku na daňové priznanie.

Je čas vyložiť si nohy a nechať rozmýšľať softvér za vás

Každý, kto už aspoň raz obstaral a zaradil majetok do spoločnosti si spomenie, koľko času zabralo len samotné hľadanie informácií. Odpovede na otázky typu: Do ktorej odpisovej skupiny majetok zaradiť? Ako dlho ho odpisovať? Aký typ odpisu použiť?, vám kradli pokojný spánok. A keď už sa majetok podarilo úspešne zaradiť a odpisovať, niekto vám ho poškodil, ba dokonca ukradol a vy neviete ako ďalej?

OMEGOU to ide naozaj ľahko. Pri vyradení majetku v dôsledku škody (krádeže) použijete pohyb Manko, prípadne Likvidácia. Krádež zaúčtujete ako škodu na účet 549. V prípade pohybu Vyradenie – Likvidácia program automaticky doplní do zaúčtovania zostatkovej ceny nákladový účet 551, ktorý ručne prepíšete na účet 549.

Pokiaľ bol majetok ukradnutý v priebehu roka, nevzniká nárok na ročný daňový odpis. Tento rozdiel medzi daňovým a účtovným odpisom program za vás automaticky doplní na riadok 150 daňového priznania PO.

A aký vplyv to bude mať na daňové priznanie? Závisí to nielen od výšky náhrady od poisťovne, ale aj od toho, či vinník, ktorý majetok ukradol, je známy alebo nie.

Podľa § 19 ods. 3 písm. d) Zákona o dani z príjmov je daňovým výdavkom ukradnutého majetku daňová zostatková cena tohto majetku, ale len do výšky prijatej náhrady škody od poisťovne. Rozdiel medzi zostatkovou cenou majetku a prijatou náhradou je nedaňový náklad so smerovaním do DPPO na r. 7 tab. A. s prenosom na r. 130.

Ak však polícia potvrdí páchateľa ako „neznámeho“, podľa  (§ 19 ods. 3 písm. g) ZDP), je daňová zostatková cena hmotného a nehmotného majetku uznaným daňovým výdavkom v plnej výške.

Mať prehľad vo všetkých paragrafoch a uviesť ich do praxe je niekedy náročné. No my vás v tom nenecháme. S našim novým e-bookom Majetok v OMEGE sa viac obávať nemusíte. Všetky dôležité informácie nájdete na jednom mieste. Neveríte? Presvedčte sa sami! Prevedie vás celým procesom od prvotného obstarania majetku, nastavenia odpisovaného plánu, zaevidovania zvýšenia/zníženia jeho hodnoty či vyradenia majetku s vplyvom na daň z príjmov. Nájdete v ňom množstvo praktických príkladov spolu s legislatívnym objasnením. Nečakajte a objednajte si e-book Majetok v OMEGE.

S Balíkom podpory ŠTANDARD alebo PRÉMIUM za e-book neplatíte. Čerpajte si ho priamo v Zóne pre klienta ešte dnes.

Objednať e-book Majetok v OMEGE

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty