Menu

MEMO 2.50

Ostatné novinky verzie 2.50

  • Prechod na eurosoftvér od 1.1.2009
    Zapracovaná nová vyhláška MS SR č. 565/2008 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.
  • Duálne zobrazovanie vypočítaných hodnôt priamo vo formulároch programu pre lepšiu orientáciu.
  • Kompletne prepracované všetky výstupy na menu euro (znalecký denník, vyúčtovanie aj príjmový pokladničný doklad).
  • Nové náhrady za používanie motorových vozidiel v eurách.
  • Upravený výstup vyúčtovania – zobrazovanie položiek v rovnakom poradí, ako sú zadané v programe, zobrazovanie celistvej tabuľky položiek vyúčtovania, oprava konverzného kurzu.
  • Doplnená kontrola dátumu dodania služby vo vyúčtovaní pre správne zobrazovanie údajov v eurách.
  • Uzavri úkon – doplnená možnosť výberu typu úkonu v účele príjmového pokladničného dokladu. 
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty