Menu

MEMO 2.80

Ostatné novinky verzie 2.80

  • Zapracovaná nová vyhláška MS SR č. 524/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MS SR č. 491/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá ustanovuje, že ak je znalec, prekladateľ alebo tlmočník platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa znalečné a tlmočné určené podľa tejto vyhlášky o daň z pridanej hodnoty.
  • Prekladatelia – podľa vyhlášky MS SR č. 491/2004 Z. z. pridaná možnosť zadania tarifnej odmeny za preskúmanie a overenie prekladu podľa § 11 odsek 1.
  • Aktualizovaný export v eurách z programu MEMO do programu ALFA – jednoduché účtovníctvo.
  • Súbory určené na import údajov z excelu do programu MEMO boli prepracované na menu euro
  • Vo výstupe vyúčtovania upravené vypisovanie náhrady za km (0,183 eura) na tri desatinné miesta.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty