Menu

MEMO 5.50

Ostatné novinky verzie 5.50

 • V zozname zadavateľov je riadok s neplatičom vysvietený červenou farbou.
 • Pre platiteľov DPH sme v celom programe pridali informáciu Ceny sú bez DPH na všetky relevantné miesta (infopanel, vyúčtovanie).
 • Aktualizovaný HELP.
 • IBAN sa zobrazuje správne v tlači vyúčtovania bez ohľadu na to, či je zadaný s medzerami alebo bez nich.
 • V tlači vyúčtovania teraz uvidíte zobrazené celé texty, v prípade ak sú zadané dlhšie texty pre právny úkon, objekt a vyúčtovanie.
 • Poštová a fakturačná adresu majú nastavenú rovnakú maximálnu dĺžku.
 • Opravený názov banky BRE Bank SA na mBank S.A., pobočka zahraničnej banky.
 • Opravená chyba, keď sa pri nezadanom mene v adrese nezobrazovala rozdielna poštová a fakturačná adresa. 
 • Opravená chyba, keď sa objekt posudku neprenášal do textu Vec v tlači vyúčtovania.    
 • Opravené formuláre kniha jázd a zoznam bankových účtov v zadávateľovi. Pri zmenšovaní formulárov zostávajú všetky tlačidlá viditeľné.
 • Opravená chyba pri prenášaní adresy štátneho orgánu do prijímového dokladu.
 • Opravené otváranie Korešpondencie, Dokumentov a Vzorov.
 • Opravené posúvanie riadkov pri zadávaní podielovej tarifnej odmeny a paušálne ustanovených nákladov.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty