Menu

MEMO 5.93

Ostatné novinky verzie 5.93

  • Vyúčtovanie odmeny dohodou a hodinovou tarifnou- do stĺpca počet MJ sme pridali priamo do riadku možnosť zadania vzorca 
  • Oprava zadávateľa pri pridaj a oprav
  • Variabilný symbol ostane zadaný aj po uložení
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty