Menu

MEMO 5.95

Ostatné novinky verzie 5.95

 • Zvolená profesia a odvetvie/jazyk ostáva zobrazená pri opätovnom otvorení formulára 
 • Názov stĺpca Vyžiadaný sme zmenili na Vyžiadaný/Zadaný    
 • V úvodnom wizarde sme zmenili Dátum vyžiadania na Dátum vyžiadania/Dátum zadania
 • Zmena textu “výška paušálnych výdavkov” na “výška paušálnej náhrady”
 • Upravený zoznam odborov činností a odvetví
 • Zmena hodinovej tarifnej odmeny pre odvetvia Geodézia a kartografia, písmoznalectvo a Zdravotníctvo a farmácia podľa novej vyhlášky od 1.8.2018 
 • Kalendáriky pri dátumoch vyhotovenia, splatnosti a dodania služby 
 • Obmedzenie pre Zadávateľa štátny orgán- nie je dovolená odmena dohodou a jednorázová zľava
 • Do paušálnej tarifnej odmeny pribudli dve položky- príprava na pojednávanie alebo výsluch a účasť na pojednávaní, ktoré bolo odročené bez prejednania veci
 • Z paušálnych náhrad sme odstránili dve položky a pridali tri nové- vyhotovenie znaleckého posudku v listinnej podobe, elektronické vyhotovenie znaleckého posudku pre prvých sto úkonov v roku a elektronické vyhotovenie znaleckého posudku pre každý ďalší úkon v kalendárnom roku.
 • Opravený formulár Odvetvie činnosti, ktorý pri zmenšení nezobrazoval všetky údaje
 • Úprava výšky stravného
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty