Menu

MEMO 6.00

Top novinky verzie 6.00

>

Vylepšená evidencia úkonov v denníku

Z filtra podľa rokov sme úplne odstránili rok nula. Úkony sú primárne zaradené podľa dátumu vykonania. Umožnili sme otváranie posudku dvojklikom zo zoznamu úkonov. V danom roku môžete mať neobmedzený počet úkonov s číslom nula.

>

Vyúčtovanie preddavku aj pre neplatcov DPH

Aj neplatci DPH môžu vyúčtovať a vytlačiť preddavok.

>

Nové tlačové zostavy

Ku každej položke vyúčtovania sme pridali číslo príslušného paragrafu.

>

Rovnopis

Do menu Typ úkonu sme pridali možnosť rovnopis.

>

Zoznam účtov

Funkciu Zoznam účtov, ktorá umožňuje pridať alebo zmeniť číslo účtu sme pridali aj do Vyúčtovania/Základné údaje. Zoznam účtov si môžete evidovať pre seba ako dodávateľa a osobitne pre zadávateľov.

Ostatné novinky verzie 6.00

 • Z filtra podľa rokov sme odstránili rok 0.
 • Do tlače vyúčtovania sme pridali k názvu každej položky aj číslo príslušného paragrafu.
 • Umožnili sme vyúčtovanie preddavku pre neplatcu DPH.
 • Nová tlačová zostava pre vyúčtovanie preddavku pre neplatcu DPH.
 • V zozname posudkov pre daný rok je umožnené zadávať neobmedzený počet úkonov s číslom nula pomocou funkcie ručne zadať číslo. 
 • Do menu typ úkonu bola pridaná možnosť rovnopis.
 • Možnosť pridávať čísla účtu aj priamo vo vyúčtovaní.    
 • Posudky sa zoraďujú podľa roku vykonania. Ak je rok vykonania 0.0.0 tak posudok je zaradený podľa roku vyžiadania.
 • Do tlače vyúčtovania sme pridali k názvu každej položky aj číslo príslušného paragrafu.
 • Otvorenie posudku dvojklikom priamo zo zoznamu posudkov.
 • Vylepšené zadávanie paušálne ustanovených náhrad. 
 • Dátum vykonania v závere posudku je vždy zhodný s dátumom v stĺpci “vykonaný” v denníku.
 • Databáza HypoTexty bola pridaná do adresára MEMO.
 • Nový, modernejší vzhľad programu
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty