Menu

MEMO 7.00

Top novinky verzie 7.00

>

Preddavok na znalečné

Potrebujete zaslať zadávateľovi posudku preddavkovú faktúru – preddavok na znalečné? Do MEMO sme doplnili možnosť zadať si výšku preddavku a následne vytlačiť novú tlačovú zostavu – Preddavok na znalečné.

Ostatné novinky verzie 7.00

  • Zaktualizovali sme názvy odvetví podľa Prílohy č.1 k vyhláške 228/2018 Z.z.
  •  Štartovacia obrazovka a ikonka pre MEMO má nový, modernejší vzhľad.
  •  Pri tlači Príjmového dokladu Vás program nebude zbytočne upozorňovať na tlač mimo okrajov a rovnako okraje príjmového dokladu budú zarovnané.
  •  Na základe Opatrenia MPSVaR č. 176/2019 Z. z. sme zaktualizovali sumy stravného (diéty) pre jednotlivé časové pásma.
  •  Na základe Opatrenia MPSVaR č. 143/2019 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách sme zaktualizovali sumu náhrady za 1 km za vozidlo.
  •  Pridaný titul za menom.
  •  Pri nahadzovaní údajov o znalcovi sa niektoré políčka vysvietia len ak bol znalec vymenovaný pred rokom 2004 (napr. Vymenovanie rozhodnutím, Rozhodnutie číslo, Rozhodnutie zo dňa).
  •  Odstránené políčko číslo denníkaNastaveniach – Údaje o znalcovi (záložka Ďalšie funkcie).
  •  Umožnili sme vyúčtovací formulár (Vyúčtovanie a preddavok) zväčšovať na väčšiu veľkosť, aby bolo možné prehľadne vypĺňat Položky vyúčtovania
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty