Menu

MEMO 8.00

Top novinky verzie 8.00

>

Prehľadnejšie vyhľadávanie vyexportovaných Vyúčtovaní znalečného

Exportujete si Vyúčtovania znalečného a následne sa Vám ťažko vyhľadáva to správne z dôvodu rovnakého názvu? Do MEMO sme upravili export Vyúčtovania – názov exportu Vyúčtovania bude obsahovať aj číslo posudku. Následne bude vyhľadávanie správneho Vyúčtovania znalečného omnoho jednoduchšie.

>

Zmena názvov exportovaných reportov

Pri exporte reportov bude v ich názve doplnený aj identifikačný údaj. Jedná sa o nasledovné reporty:  Príjmový Doklad ,  Kniha jázd, Partneri  a Preddavok

Ostatné novinky verzie 8.00

  • Upravili sme prenos hodnôt z tabuľky úkonov do Excelu. V prípade, ak ste mali sumy vyššie ako 999,99 € nemuseli byť do XLS prenesené ako číslo a nebolo možné robiť následné súčtové operácie v Exceli.
  • Na zostave Vyúčtovanie znalečného sme pridali viac riadkov do položky Objekt úkonu, aby bolo možné uvádzať aj dlhší text. A rovnako sme zmenšili nepotrebné medzery medzi Celkovou účtovanou sumou a záverečným textom.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty