Menu

MEMO 9.50

Top novinky verzie 9.50

>

Zaokrúhlenie platieb v hotovosti od 1. júla 2022

Od 1. júla sa zavádza povinnosť zaokrúhľovať platby v hotovosti na 5 eurocentov. V aktuálnej verzii programu MEMO je zapracovaný automatický výpočet zaokrúhlenia hotovostných platieb.

V prípade, ak zadávate hotovostnú platbu (Prehľad platieb) vo formulári nájdete aj nové políčko Zaokrúhlenie a Spolu. Príjmové pokladničné doklady boli upravené o polia Zaokrúhlenie a Prijaté, ktoré sa dopočítavajú automaticky zo Sumy spolu.

Zostava Sumár platieb za zvolené obdobie je doplnená tiež o stĺpce Zaokrúhlenie a Spolu.

>

Vzorové vyúčtovania

Opakujú sa Vám vyúčtovania na rôzne typy objektov? Nebaví Vás ich nahadzovať stále nanovo?  Pripravili sme pre Vás možnosť uložiť si vyúčtovanie medzi vzorové vyúčtovania a následne v inom posudku si toto vyúčtovanie načítať. Vzorové vyúčtovania nájdete na záložke Položky vyúčtovania v samotnom vyúčtovaní.

>

Legislatívne úpravy od 1.9.2022

Nové sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre:

  • osobné cestné motorové vozidlá je 0,227 eura.

Nové sumy základnej náhrady sa použijú od 1. 9. 2022.

Nové sumy stravného  pre časové pásma sú:

  • 6,40 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín  ,
  • 9,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 14,50 eura pre časové pásmo nad 18 hodín

Sumy nového stravného sa použijú od 1.9.2022.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty