Menu

Mimoriadna databáza CENEKON (október 2023)

Prinášať vám čo najaktuálnejšie ceny je jednou z našich priorít. Práve preto prichádzame tento rok už so štvrtou cenovou úrovňou. Po januárovej, aprílovej a júlovej verzii je tu októbrová databáza.

Nové mimoriadne databázy budú k dispozícii pre všetkých zákazníkov, ktorí majú zakúpený prístup k programu CENKROS 4 na 6 alebo 12 mesiacov.

Čo prináša nová databáza?

Cieľom mimoriadnych databáz (apríl, október) je najmä zapracovať aktuálne ceny stavebných materiálov a rozšíriť materiály o nový a zákazníkmi požadovaný sortiment. V súčasnej databáze nájdete:

 • aktualizovanú nákupnú cena pre viac ako 16 300 materiálov od 129 firiem,
 • nové materiály z rôznych oblastí od 14 výrobcov a predajcov,
 • navýšené ceny PHM (nafta, benzín).

Z pohonných hmôt v posledných mesiacoch výraznejšie stúpla najmä cena nafty. Tá v databáze ovplyvňuje ceny sadzieb strojov, ktoré spotrebovávajú naftu a zároveň výšku mimostaveniskovej dopravy materiálu na stavbu (stĺpec Doprava v Cenníku materiálov). Prakticky sa to prejaví tak, že ceny vybraných sadzieb strojov a dopravy materiálu oproti letnej verzii stúpli.

To, že sa aktualizujú ceny materiálov a sadzieb strojov tiež znamená, že sa zmenia orientačné ceny položiek prác, do ktorých tieto náklady vstupujú.

Zmeny cien stavebných materiálov

Oproti letnej databáze výraznejšie vzrástla cena materiálov pre trakčné vedenia a vybraného elektroinštalačného sortimentu. Stúpla aj cena kyslíka a acetylénu, čo sa prejavilo v náraste ceny prác metalizácie, ale i opráv a demontáží zdravotechnických inštalácií budov a ústredného vykurovania z kovových materiálov.

Naopak, klesla cena ocele a výrobkov z nej (napríklad výstuž, tyče, plechy) a tepelných izolácií na báze polystyrénu.

V nasledovnom zozname sú uvedené percentuálne zmeny nákupnej ceny vybraných komodít a výrobkov:

 • rezivo (priemerné hodnoty na skupinu)
  • mäkké drevo výrezy: – 13 %
  • mäkké drevo rezivo: – 5 %
  • palivové drevo: – 15 %
 • kovy
  • oceľové KARI siete: – 18 %
  • betonárska oceľ – prúty: – 16 %
  • betonárska výstuž: – 14 %
  • oceľové tyče kruhové a ploché: – 16 %
  • oceľové tyče profilového prierezu: – 17 %
  • oceľové tenkostenné profily: – 13 %
  • oceľové plechy: – 18 %
  • drôty: – 16 %

Materiály online

Okrem Cenníka prác a Cenníka materiálov sú nezávisle na vydaných verziách aktualizované a dopĺňané aj Materiály online, ktoré máte k dispozícii len s platným Balíkom služieb. Z nových firiem v Materiáloch online pribudla spoločnosť AGRONA, ktorá ponúka materiály vulkanického strešného substrátu a fólie pre zelené strechy. Spolu je v Materiáloch online k dispozícii 800 000 materiálov od vyše 200 výrobcov a predajcov.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke CENEKON.

Uvádzané novinky predstavujú zmeny medzi databázou 2023/II v2 vydanou 16. 10. 2023 a predchádzajúcou databázou 2023/II v1 vydanou 3. 7. 2023.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty