Menu

Nárast cien stavebných materiálov na trhu od začiatku roka 2022

Tak ako minulý rok, ani teraz nás nestabilita na stavebnom trhu neobchádza a zvyšovanie cien materiálov je skoro každodenné. Okrem pretrvávajúcej pandémie začal, žiaľ, aj vojnový konflikt na Ukrajine, a to s cenami ešte viac hýbe.

V čase vydávania tohto článku sa viaceré ceny základných stavebných surovín hýbu denne, a preto ani obchodníci a ani výrobcovia nevedia povedať, aká cena bude zajtra, nieto o týždeň alebo mesiac. Ceny energií a pohonných hmôt sú na rekordných číslach a už teraz je zrejmé, že sa to premietne aj do cien stavebných materiálov. Cena výrobkov z ocele u nás tak isto prudko stúpa, pretože prevažnú časť železnej rudy dovážame z Ukrajiny a Ruska. Od začiatku roka sa ceny ohýbanej ocele zdvihli o viac než 80 %, pričom strmý nárast zaznamenávame najmä v posledných dvoch mesiacoch. V našej databáze sa ceny ohýbanej ocele od začiatku roka zmenili o cca 35 %. Samozrejme, nedotýka sa to  len nosných prvkov, ale aj ostatných pridružených výrobkov pre rôzne profesie.

Obrázok 1 - Historické ceny ropy (1)

Obrázok 1: Vývoj ceny železnej rudy na celosvetovom trhu 

To isté platí pre výrobky z hliníka, kde sledujeme nárast od začiatku roka na úrovni 25 %, pričom v polovici  marca to bolo na úrovni 32 %. Ak to premietneme do hotových výrobkov (napríklad hliníkové káble pre elektroinštalácie, okná), tak sa ceny zdvihli priemerne o 40 % a viac. Nestabilita spôsobuje to, že medzi dvoma dňami nám cena stúpla o 4 %. 

Obrázok 2 - Priemerné ceny plastov v strednej Európe - jún 2021 (2)

Obrázok 2: Vývoj ceny hliníka na celosvetovom trhu 

Ceny energií a pohonných hmôt majú naďalej stúpajúci trend a dosahujú historické maximá. Je preto skoro isté, že sa to premietne do cien všetkých materiálov, ale hlavne do dopravných nákladov. Od nového roka sa cena ropy pomaly zdvíhala, ale po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine prudko narástla . Ceny pohonných hmôt v databáze CENEKON sú vždy na začiatku cenovej úrovne kalkulované a predikované dopredu, preto máme dnes ceny len o cca 15 % nižšie ako je súčasný stav. 

Obrázok 3 - Priemerná cena železa a ocele (4)

Obrázok 3: Vývoj ceny ropy na celosvetovom trhu 

Pri murovacích materiáloch sledujeme hlavne nárast cien pri keramických tehlách, a to o viac než 15 %. Dôvodom sú hlavne dlhé čakacie doby na dodanie tovaru a neistota, že tovar nebude nakoniec na stavbu dodaný. Ostatné murovacie materiály sa zdvíhajú o cca infláciu, čo predstavuje 7 – 8 %. Ceny zateplenia sa zdvihli hlavne pri výrobkoch z minerálnej vlny, a to o približne 20 %. Ceny plastových výrobkov zatiaľ nemajú výraznú tendenciu rásť, ale vzhľadom na stúpajúce náklady očakávame nárast aj pri týchto materiáloch. To isté platí aj pre ceny dreva. Na svetových trhoch aj v lesoch sú ceny zatiaľ stabilné. Píly majú dostatok dreva. Nie je však vylúčené, že vzhľadom na nárast cien energií, pohonných hmôt, ocele a murovacích materiálov sa ceny dreva budú zvyšovať, a to pre jeho možnosť lacnejšieho stavania.  

Tabuľka zmeny cien vybraných materiálov v databáze CENEKON k cenovej úrovni 2021/I. 

Obrázok 4 - Vývoj ceny medi na celosvetovom trhu (5)

Tieto informácie sa vzťahujú k u koncu marca. V novej mimoriadnej verzii databázy CENEKON, ktorá vyjde na začiatku mája, budú aj tieto zmeny v cenách materiálov zapracované a platné k dátumu vydania verzie. 

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty