Menu

Nová generácia databázy CENEKON

A je to tu! Skoro dva roky práce, sústredenia, hľadania, triedenia, dopĺňania a prepočítavania údajov, aby sme vám priniesli novú generáciu databázy CENEKON. Tá je nositeľom nového – vyššieho štandardu a  kvality spracovaných údajov. S novou generáciou databázy sme priniesli na stavebný trh nielen nový nástroj na prácu, ale aj nové možnosti jej využitia pre ocenenie stavebných prác.

Pomocou novej databázy oceníte komerčné zákazky, ale aj zákazky pre verejnú správu naozaj jednoducho a rýchlo

Novým štandardom databázy sme súčasne vyhoveli aj množstvu podnetov a pripomienok ohľadne položiek prác pre verejné súťaže, ktoré sme dostali od množstva zainteresovaných osôb – či už investorov alebo realizátorov, ktorí sa priamo podieľajú a zúčastňujú výberových konaní zákaziek pre verejnú správu.

Ako už iste viete, podklady pre verejné obstarávanie nesmú obsahovať žiadne komerčné údaje, o čom hovorí aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. V § 42 Súťažné podklady, v odseku (3) sa okrem iného uvádza: Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie…. V praxi to znamená, že ak nechcete byť vylúčení z procesu verejného obstarávania, musíte z ponukového rozpočtu prácne vymazať všetky vyššie uvedené obchodné informácie.

Preto sme vytvorili novú generáciu databázy, ktorá okrem  štandardných komerčných položiek stavebných prác obsahuje aj položky smerné bez obchodných popisov v zmysle vyššie spomenutého zákona. Postupným prepracovaním prešlo všetkých 59 cenníkov stavebných prác vrátane všetkých s nimi previazaných materiálov. Takto pripravenú originálnu databázu CENEKON nájdete na našom trhu len v programe CENKROS 4.

Pre koho sme to všetko vlastne robili? Len žiadny strach, mysleli sme naozaj na všetkých

Či už ste projektant, rozpočtár alebo realizátor, pri tvorbe  ponukového rozpočtu viac nebudete  musieť prácne vymazávať názvy výrobcov ani obchodné označenia výrobkov. Nové súťažné podklady budete môcť zostaviť priamo zo smerných položiek prác a materiálov. Smerné položky a materiály sú previazané s existujúcimi komerčnými položkami, ktoré sme v databáze účelne ponechali. Nové smerné položky majú navyše jedinečné kódy, takže vám odpadnú aj problémy s odkazovaním sa na komerčnú položku, ako to bolo v minulosti, keď ste z popisu len vymazali komerčné údaje.

Ak ste zadávateľ, veľmi rýchlo a jednoducho skontrolujete a porovnáte súťažné podklady voči smerným položkám databázy, pričom v programe CENKROS 4 budete môcť naplno využiť automatické kontroly a porovnania.

Nová dimenzia databázy CENEKON

Ak ste pre svoju prácu boli zvyknutí na štandardné komerčné položky prác a materiálov, tu sa pre vás nič nemení. Tie zostali v databáze zachované a naďalej ich môžete plnohodnotne používať a popritom využívať všetky výhody nového štandardu. Iba originálnou cenníkovou databázou CENEKON oceníte všetko bez ohľadu nato, či sa podieľate na stavbe rodinného domu, nákupného centra, obecného vodovodu alebo diaľnice.

Ako rozoznať smerné položky?

Okrem toho, že sa v ich popisoch nenachádzajú žiadne komerčné označenia, je možné smerné položky veľmi rýchlo odlíšiť podľa kódu. Na konci štandardného číselného kódu položky práce alebo materiálu pribudla koncovka „.S“. Tá nám teda jednoznačne hovorí, že táto položka neobsahuje názov výrobcu, názov produktu, objednávkové číslo alebo iné komerčné označenie. Tu si je potrebné uvedomiť, že koncovku „.S“ nie je vhodné jednoducho odrezať. Mohlo by sa vám napríklad stať, že danú smernú položku aktualizujete cenou komerčného variantu, prípadne vám dotiahne aj komerčný popis.

Ako sa správne orientovať v databáze?

So smernými položkami súvisí aj ďalšia novinka, ktorá vám pomôže v softvéri CENKROS 4 pracovať efektívnejšie. Od cenovej úrovne 2020/I pribudla nová navigácia Kompletné zobrazenie. V tejto navigácii sú príbuzné smerné a komerčné položky navzájom previazané a prehľadne zoradené v skupinách.

Pokým v pôvodnej navigácii TSKP sa nachádzali príbuzné položky od seba aj stovky riadkov, teraz si ich môžete zobraziť pokope. To vám umožní rýchle cenové porovnanie, prípadne dohľadať položku pre alternatívne ocenenie, napríklad ak sa rozhodujete medzi rôznymi výrobcami. Túto navigáciu je možno využiť v cenníku prác i v cenníku materiálov. Nie všetky materiály sú zapracované do položiek prác, z čoho vyplýva, že v niektorých prípadoch máte na výber viac alternatív pri materiáloch ako pri prácach.

V tomto blogu sme predstavili iba najvýznamnejšie novinky, ktoré súvisia s  novou smernou databázou. V nasledovnom videonávode sa s vami podelíme o ďalšie užitočné informácie, čo môžete novou databázou získať.

Prečítajte si aj novinky za jednotlivé cenové úrovne. Veríme, že vám naša databáza prácu zjednoduší a zefektívni. Tešíme sa na spoluprácu s vami.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty