Menu

Nová verzia programu CENKROS plus 15.10

Vážený používateľ programu CENKROS plus,

radi by sme Vás informovali o novej verzii programu CENKROS plus 15.10.

Aké sú najdôležitejšie novinky a vylepšenia tejto verzie?

Do novej verzie 15.10 boli zapracované tieto vylepšenia:

  • Ak medzi cenníkmi na záložke Materiály z internetu nenájdete potrebné cenníky, vyplnením jednoduchého formulára nám môžete zaslať návrh na doplnenie chýbajúcich cenníkov od konkrétnej firmy.

  • V module Oferta v procesoch Zadanie, Cenová analýza a Vyhodnotenie ponúk sa ceny a množstvá zobrazujú a zaokrúhľujú podľa nastavení zaokrúhľovania v stavbe, z ktorej výberové konanie pochádza.

A odstránené tieto nedostatky:

  • Bolo zrýchlené vyhľadávanie položiek podľa popisu.

  • Bola opravená chyba, ktorá nastávala pri vyhľadávaní podľa popisu v databáze TSP 2012 01.

  • Pri exporte Excel Komplet ako zadania s odomknutými hlavičkovými údajmi neboli prístupné bunky pre dátum na všetkých záložkách. Teraz sa hlavičkové údaje (pri spomenutom nastavení exportu) odomknú na všetkých vyexportovaných záložkách.

  • V tlačovej zostave Faktúra v Čerpaní rozpočtu sa údaje Objednávateľ, Zhotoviteľ, Realizoval napĺňali zo Súhrnného listu stavby, teraz sa preberajú z krycieho listu aktuálnej zákazky.

Zoznam všetkých odstránených nedostatkov nájdete na našej internetovej stránke.

Ako získať novú verziu?

  • Ak máte platný Balík podpory, verziu 15.10 si môžete stiahnuť z internetovej stránky.

  • Ak nemáte platný Balík podpory, najrýchlejšie ho získate objednaním cez Zónu pre klienta.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty